Privacybeleid

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door NR.

NR respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van NR: search en selectie, advies, opleidingen en de innovatie van het commissariaat.

Welke gegevens houden wij bij?

NR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze bij het invullen van een sollicitatieformulier, met het plaatsen van een bestelling, deelname aan een opleiding of symposium, of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens als:

 • voor- en achternaam, geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • in geval van een sollicitatie: door u aangeleverd cv (met bijvoorbeeld uw geboortedatum) en brief
 • in geval van deelname aan een opleiding of symposium: naam, functie, werkgever

Met de aan ons verbonden medewerkers, adviseurs en docenten hebben wij een afspraak tot geheimhouding gemaakt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Omdat een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten search en selectie voor een positie als commissaris is, hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. Voor het vervullen van een via NR uitgezette vacature, raadplegen wij de cv’s van potentiële kandidaten die zijn opgenomen in onze database. Het kan zijn dat wij deze kandidaten actief benaderen bij een vacature. De gegevens die ons zijn verstrekt via het sollicitatieformulier gebruiken wij in de sollicitatieprocedure en om zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te communiceren.

Daarnaast kan NR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals opdracht, advies of opleiding.

NR verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te benaderen met nieuwsbrieven, vacatures, ons opleidingsaanbod en uitnodigingen voor symposia. Tien keer per jaar sturen wij de betrokken professional de nieuwsbrief Governance Update. Voor deze uitingen vragen wij om uw toestemming. NR maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

NR bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Sollicitaties die niet tot een plaatsing leiden, worden een jaar bewaard. De persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden drie jaar bewaard. Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Delen met anderen

NR verkoopt uw gegevens niet aan derden. Als u heeft gesolliciteerd op een vacature, kunnen uw persoonsgegevens vertrouwelijk met de opdrachtgever worden gedeeld. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen te monitoren en te optimaliseren. Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen door ons of onze partners worden uitgelezen voor verschillende doeleinden.

Volgens de AVG wetgeving en ePrivacy Verordening mogen wij cookies plaatsen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het kunnen gebruiken van de website, of wanneer ze voor analytische doeleinden gebruikt worden en geen of geringe impact hebben op de privacy van websitebezoekers. Voor het gebruik van andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op sommige van onze pagina's worden weergegeven. Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die geplaatst kunnen worden, waarvoor deze gebruikt worden en wie de eigenaar is.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor winkelmandjes, land- en taalvoorkeuren, privacy voorkeuren, etc. Het gaat hierbij zowel om sessie als permanente cookies. Functionele cookies worden bijna altijd door het domein van de bezochte website geplaatst. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld cookies van derde partijen voor het registeren van privacy voorkeuren of om de website te beveiligen tegen spam of ddos aanvallen.

Analytics cookies

Analytics cookies worden gebruikt om data te verzamelen over het gebruik van websites, apps en andere digitale media. Op basis van deze data worden websites, apps en andere digitale media geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De data is anoniem en bevat bijvoorbeeld informatie over bezochte pagina's van de website en hoe je op de website bent gekomen. Analytics cookies worden geplaatst door de website die je bezoekt of domeinen van derden.

Marketing cookies

Marketing cookies verzamelen informatie over gebruik van websites, gebruikte zoekwoorden en hoe bezoekers op een website zijn gekomen. Deze data wordt gebruikt voor rapportages, om websites beter te maken en om een beter en relevanter aanbod te doen aan gebruikers op zowel de eigen website als die van partners (adverteren, retargeting, etc.). Deze cookies kunnen worden geplaatst door zowel de bezochte websites als domeinen van derden.

Social cookies

Social cookies worden gebruikt om bepaalde functionaliteiten van derden te integreren binnen websites, zoals bijvoorbeeld Youtube video's en social sharing functies. Dit soort cookies kunnen worden geplaatst door domeinen van derden, waaronder maar niet uitsluitend: Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com, Linkedin.com, Snapchat.com en Tumblr.com.

Overige cookies

Van cookies die in de categorie Overig vallen is nog niet bekend wat ze precies doen. Het gaat dan altijd om nieuwe cookies van derde partijen waarvan we samen met deze partijen nog aan het bepalen zijn in welke categorie de cookie horen te vallen.

Google Analytics

NR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan NR te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn share buttons opgenomen van diverse social media-kanalen. Als u die gebruikt, volgt geen terugkoppeling naar deze social media, er worden geen cookies geplaatst en geen gebruikers gevolgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u doen via info@nrgovernance.nl. NR zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens

NR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@nrgovernance.nl.

Rechtspersonen van NR

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de tot NR behorende rechtspersonen:

 • NR Search B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27180642
 • NR Advisory B.V,  ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73252379
 • NR Academy B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27242778
 • Stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27270587
 • Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via info@nrgovernance.nl