Home page hero image

Good governance is geen moetje, het is een must

NR Governance in theorie, in de praktijk en op het snijvlak

NR Governance stelt organisaties in staat zich te ontwikkelen en te profileren. Met integriteit, oorspronkelijkheid en met een duurzaam resultaat. Daar zijn de juiste mensen voor nodig, en de juiste kennis. Die beide op zo’n manier verankerd worden dat het effect maximaal is.

Daarom richt NR zich op alle facetten van good governance. Opdat zowel personen als organisaties als het vak zich kunnen ontwikkelen en bewijzen. We bieden advies, selectie, opleiding en kennis. Vier facetten die elkaar voeden, uitdagen en versterken. In theorie, in de praktijk en vooral op het snijvlak van die twee.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

Agenda

Deze masterclass laat u kennis maken met governance, de functie en verantwoordelijkheden van een commissaris en geeft informatie over personal branding en hoe een selectieprocedure werkt.

De 7 B’s van goed werkgeverschap voor raden van toezicht en remuneratiecommissies. Nieuwe uitdagingen zoals diversiteit, digitalisering en sociale veiligheid vragen nieuwe aandachtspunten voor de toezichthouder. Op donderdag 18 april aanstaande presenteren wij de publicatie over de veranderende werkgeversrol van de toezichthouder met aandacht voor zaken als benoemen, beoordelen, opvolgingsvraagstukken en belonen.

De Leergang Board Potentials is er voor de volgende generatie commissarissen en toezichthouders. Professionals die zich oriënteren op een volgende stap in hun carrière of op een aanvullende ervaring. De leergang informeert, verdiept en daagt uit.

Benoemen, beoordelen, belonen & beyond: hoe kunnen toezichthouders en commissarissen in de semipublieke sector en daarbuiten invulling geven aan de veranderende werkgeversrol?