NR Governance Kennisbank

Een openbare schat aan informatie

Alles wat er op het gebied van governance toe doet, verzamelen we in de NR Governance Kennisbank: observaties, onderzoek, boekbesprekingen, checklists en best practices. De Kennisbank is zo rijk en breed omdat we deze niet alleen vullen. Partners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, NVTZ en PwC, delen hun kennis op het gebied van corporate governance, wetgeving & jurisprudentie, finance & accounting, risicomanagement, cultuur & gedrag, management en leiderschap.

De NR Governance Kennisbank is sectoroverschrijdend en online vrij toegankelijk voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs.

Basiskennis, overzicht, verdieping

Bij EY komen steeds meer vragen binnen, ook van toezichthouders, hoe om te gaan met (kansen en bedreigingen rondom) AI. Bernadette Wesdorp, Responsible AI leader bij EY en Auke de Bos, EY-bestuurslid en professor, over onder meer de AI Act, Responsible AI en een speciale AI ethics board. Boodschap: omarm AI als kans, maar wees waakzaam voor de gevaren. ‘Pas zat er nog ongemerkt een robot aan tafel bij een meeting….’

Governance Radar

Inmiddels is de portefeuilleverdeling voor kabinet-Schoof I bekend. Maar waar is de minister van Goed Bestuur, een van de kernthema’s van NSC-leider Pieter Omtzigt? Plus: drie actiepunten waarmee de nieuwe governanceminister meteen aan de slag zou kunnen.

Zorggovernance

Bij disfunctioneren van zorgprofessionals is de rol van interne en externe toezichthouders verschillend en het wettelijk kader leidend. Door samenwerking, open communicatie en reflectie kan een gezamenlijke visie worden ontwikkeld, resulterend in een robuuster toezichtsysteem dat patiënten en de maatschappij op de eerste plaats zet, aldus Marjan Stegeman, gynaecoloog en Medisch Manager Kwaliteit en Veiligheid bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Best practice

Jonge ondernemers kunnen profiteren van de gerijpte ervaring en het netwerk van ‘ouwe rotten’: eerst in een raad van advies, later in een raad van commissarissen. Dat kan helpen voorkomen dat startups en scale-ups voortijdig ten onder gaan door te snelle en onbeheerste groei, stelt Arjan Bijman, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.

Interview met Agnes Koops-Aukes, CEO van PwC

De complexe vraagstukken van deze tijd vragen om een bredere kijk en om meer samenwerking in ecosystemen. Alleen dan kunnen organisaties succesvol zijn en relevant blijven. Dat zegt Agnes Koops-Aukes, CEO van accountants- en advieskantoor PwC, in de podcast CEO’s op koers. Ook stof tot nadenken voor commissarissen en toezichthouders.

Toezichthouders in het nieuws

Van herrie in de top van Schiphol tot PSV-commissaris Klaas Dijkhoff over het kampioenschap van de voetbalclub: ‘Ook bestuurlijk zijn we aanvallender, met meer initiatief gaan spelen.’ En verder: wie heeft er eigenlijk de macht in de Nederlandse bestuurskamers?

Boekrecensie

Op 6 juni ging Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. Om goed geïnformeerd te zijn en te blijven heeft Berenschot twaalf informatieve artikelen geschreven en er een (digitaal) boek van gemaakt. Met een voorwoord van Berenschot-CEO Hans van der Molen.

Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR)

Eind boekjaar 2025 gaat de VOR gelden: de Verklaring Omtrent Risicobeheersing. Welke invloed heeft dat op ondernemingen en organisaties? Op 26 juni is er een speciaal Governance Update Webinar over dit onderwerp.

Voordrachtsrecht en medezeggenschap

De kwaliteit van het overleg tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad wordt opvallend positief beoordeeld met bijna een 7,5 gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek van de NVTZ.

Governance Radar

Vooruitlopend op de traditionele bordesscène: nu er een regeerakkoord ligt, moet er een nieuw kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB worden gevormd. Welke parallellen (en verschillen) zijn er aan te wijzen tussen de rol van formateur Richard van Zwol bij het samenstellen van de ministersploeg en de werkgeversrol van de raad van commissarissen of raad van toezicht bij bestuurlijke benoemingen? En: de bed & best practices van de portefeuilleverdeling en het vinden van de juiste poppetjes.

Symposiumverslag

De werkgeversrol van commissarissen en toezichthouders is toe aan professionalisering én moet mee-ademen met maatschappelijke ontwikkelingen, zo komt naar voren tijdens het symposium en de publicatie De 7 B’s van goed werkgeverschap van kennisplatform Wesselo Governance. ‘Haal de pijn en de cultuurrisico’s in de organisatie boven water.’

Checks & Balances

In de huidige dynamische en uitdagende omgeving is het organiseren van kritisch vermogen een kritische succesfactor voor bedrijven, volgens Casper van Leusden, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Daarbij gaat het niet alleen om een goede governancestructuur, maar vooral om leiderschap dat tegenspraak van interne en externe stakeholders omarmt en integreert in de processen, besluitvormingsmechanismen en cultuur van de organisatie. Commissarissen kunnen daarop toezien en de ceo of dga ook zélf tegenspel bieden.

Arcadis-ceo Alan Brookes over geopolitiek en verduurzaming

De geopolitieke ontwikkelingen zijn een zorg voor Alan Brookes, zo blijkt uit een interview met de CEO van Arcadis voor de video- en podcastserie van PwC. ‘Dit jaar vinden in zeventig landen verkiezingen plaats. De uitslagen kunnen direct invloed hebben op onze projecten.’ Verder staan de race naar net zero en diversiteit & inclusie hoog op de agenda. Het gesprek bevat ook voor commissarissen waardevolle inzichten over actuele toezichtthema’s.

Column

Het groeiende wantrouwen in de samenleving jegens gezagsdragers raakt ook de top van organisaties. Bestuurders moeten intern vertrouwen creëren door transparantie, communicatie, betrokkenheid en zorgzaamheid. Als ze daar niet in slagen, moeten toezichthouders hun daarop durven aanspreken, stelt Anthon van der Horst, executive adviseur GITP. En: ‘Durf uzelf onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek te maken.’

'De gouden driehoek in de governance vind ik uitermate belangrijk'

Prof. dr. Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement op Nyenrode Business Universiteit, Oprichter/directeur van MeetingMoreMinds en 30 jaar ervaring als commissaris in diverse bedrijven, organisaties en sectoren.
Toezichtfunctie: lid raad van commissarissen van Randstad Groep Nederland B.V.
'Ik ben benaderd omdat ik naast expertise over innovatie, duurzaamheid en strategie in tijden van transformaties, veel kennis heb van hoe je de governance in een gouden driehoek het beste gestalte kan geven.'

Toezicht en toezichthouders in het nieuws

‘Aegon kiest voor miljoenenbonussen topman na verhuizing naar Bermuda.’ En ook: ‘Rvt Delft wist van keihard rapport inspectie.’

Over het ongezegde, macht en denkfouten in de bestuurskamer

Na “Onder Commissarissen” is er nu het nieuwe boek van Marilieke Engbers (dit keer samen met Pim Bouwman): over het ongezegde, macht en denkfouten in de bestuurskamer.

Nieuwe competenties

Steeds meer zorginstellingen vinden toezichthouders via het matchingsplatform NVTZ Zoek+Vind. Hoe staat het ermee? En wat zijn de ervaringen met deze manier van matchen? We vroegen het aan Marius Buiting, directeur bij de NVTZ. ‘Er ontstaan matches die zowel zorg- en welzijnsinstellingen als de toezichthouder meerwaarde bieden.’

‘Rentmeester Vennootschap als alternatief voor ‘BV’?

‘Sympathiek’ noemt Maarten Appels van Van Doorne het gezamenlijke initiatief van D66 en NSC om een nieuwe rechtsvorm te introduceren. De RV: de Rentmeesterschap Vennootschap. ‘Het is goed en belangrijk dat steward ownership in de belangstelling staat. Tegelijkertijd vrees ik dat het wetgevingstraject voor een aparte rechtsvorm lang zal gaan duren en het daarnaast hoogst onzeker is of een dergelijke nieuwe rechtsvorm er zal komen’, aldus Appels.

“Wicked problems” voor toezichthouders

Volgens Annet de Lange, hoogleraar aan de Open Universiteit en senior managing consultant bij Berenschot, spelen arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid nog altijd een te ondergeschikte rol aan de toezichttafel. Terwijl schaarste en inzetbaarheid ‘wicked problems’ zijn. ‘Geef de HR audit een prominentere rol. Laat je inspireren door koplopers en let ook op de implementatie van je (arbeidsmarkt) adviezen als toezichthouder’, adviseert De Lange.

Best practice

Commissarissen en toezichthouders worstelen vaak met toezicht op digitalisering en AI. Rogier Nelissen, tot voor kort coo Bergman Clinics Nederland en aankomend commissaris, doet concrete aanbevelingen: veranker digitalisering in de samenstelling én (overlegstructuur) van de rvc/rvt en zie erop toe dat de impact, met zowel kansen als risico’s, wordt geïntegreerd in strategie en bedrijfsvoering. 

Governance Radar

Rutger Bregman doet in zijn nieuwe boek Morele ambitie een appel op ons allemaal: zet je talent in om de wereld te verbeteren. Hoe is het eigenlijk gesteld met de morele ambitie van toezichthoudend Nederland? Wordt gekozen voor een statusverhogende portefeuille commissariaten, of staat de (tweede) carrière in het teken van effectief altruïsme? Of kun je juíst als commissaris het best bijdragen aan een betere wereld?

Actueel

Had de raad van commissarissen van Ajax de bestuurlijke crisis bij de beursgenoteerde voetbalclub kunnen voorkomen? Een analyse van Marijke Smallegange, als eindopdracht voor de Leergang Board Potentials van NR Governance.

Strategie Trendsonderzoek Berenschot 2024

Usual suspect-onderwerpen in het Strategie Trendsonderzoek 2024: arbeidsmarkt, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. ‘Maar wie inzoomt, constateert toch ook dat het veelal deelprojecten zijn die onvoldoende op elkaar aansluiten’, zegt senior consultant Berenschot Jasper Hofenk op basis van het Trendsonderzoek. Mooie aanleiding voor toezicht om eens door te vragen in de boardroom. ‘Is er samenhang tussen de silo’s?’ Overigens staan geopolitieke zaken verrassend laag op de agenda, constateert het Trendsonderzoek ook.

'Een bedrijf waar core business in operatie ligt, trekt altijd mijn aandacht'

Debby Woesthuis, directeur Facilitair Bedrijf UMC Utrecht.
Toezichtfunctie: commissaris bij Cyclus NV, op voordracht van de OR.
'Cyclus trekt mij ook vanwege mijn groene hart: de bijdrage die Cyclus dagelijks levert aan duurzaamheid. Maar ook de essentiële taak die zij uitvoert, want we kunnen als samenleving echt niet zonder afvalverwerking. Ik was de eerste commissaris die achter de wagen hing als stage, om het PMD op te halen.'

Onnozelheid, graaien en het overlijden van Daniel Kahneman

In zijn maandelijkse column beschouwt Anthon van der Horst (GITP) twee incidenten: die rond Ajax en Heineken. Hij werpt onder meer de volgende vraag op: ‘De één wordt armer en ontslagen en de ander wordt vreselijk veel rijker en niet ontslagen. Wat is eigenlijk het echte verschil? Is dat het morele kompas?’

Best practice

Een klassieke managementfout bij organisaties in transitie: gebrek aan strategische en operationele focus. Te veel tegelijk aanpakken leidt tot stuurloosheid, verandermoeheid en demotivatie. Leo Epskamp, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, schetst de basis van (toezicht op) een succesvol transformatieproces: keuzes maken, prioriteiten stellen en timing. ‘Bepalen wat je als organisatie níet doet is soms belangrijker dan wat je wel doet.’

Interview

In de videoserie CEO’s op koers van PwC praat journalist Paul Laseur onderweg in de auto met ceo’s over hun ambities en uitdagingen. Dit keer: Manon van Beek. Volgens de ceo van netbeheerder TenneT zorgen duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid voor de juiste balans in de Nederlandse stroomvoorziening en daarmee voor de energietransitie. Ook voor commissarissen biedt het gesprek waardevolle inzichten.

Toezicht en toezichthouders in het nieuws

Er is niet overál paniekvoetbal in het toezicht, DNB komt met AI-rapport, en: VOR in de Nederlandse Corporate Governance Code?
En ook: steeds meer ondernemingen omarmen Tax Governance Code.

Boekbespreking

Mooie analogie. Ook voor toezichthouders. Wat kunnen bestuurders leren van hoe piloten worden getraind? ‘Anders dan piloten doen veel managers maar wat.’

Bestuurlijke horizon 2030

De NVTZ en de NVZD hebben onderzoek gedaan naar hoe vanuit governance-perspectief waarde toegevoegd kan worden aan de zorgtransformatie. Een van de conclusies: er wordt moedig leiderschap vereist, waarbij het maatschappelijk belang voorop wordt gesteld. ‘Kijk verder dan de huidige vorm van een instelling.’

Interview

Voor bedrijven is het in deze tijd bijna een ‘verplichting’ om te transformeren. Als ze dat niet doen, nemen de kosten onverantwoord toe. Dat zegt Dick Richelle, bestuursvoorzitter van Vopak, in de nieuwe video- en podcastserie CEO's op koers van PwC. De interviews in deze serie bieden ook waardevolle inzichten voor commissarissen: wat beweegt ceo’s en hoe gaan ze om met transformatie?

Governance Radar

Chipfabrikant ASML heeft gedreigd om Nederland (deels) te verlaten. Baggeraar Boskalis verplaatst al een deel van de werkzaamheden van het hoofdkantoor naar Abu Dhabi. Ook andere multinationals maken zich zorgen over het verslechterende Nederlandse vestigingsklimaat. Wat moet politiek Den Haag doen om een exodus te voorkomen? EY formuleerde op basis van rondetafelgesprekken met topbestuurders en -commissarissen vorig najaar zes oplossingsrichtingen. En: wordt het tijd voor een regeringscommissaris Tech of Vestigingsklimaat?

Voordrachtsrecht OR

In een door NR Governance geïnitieerd onderzoek Het heden en de toekomst van het versterkt aanbevelingsrecht wordt gezocht naar antwoorden op de vraag waarom dit voordrachtsrecht van de ondernemingsraad lang niet altijd wordt benut. En of dat beter kan. Onderzoeker Ludwig Hoeksema van het Strategic Management Centre: ‘Dat recht mag best een duwtje krijgen.’

Sustainability in zorg- en welzijnssector

Intern toezichthouders van zorg- en welzijnsorganisaties moeten duurzaamheid agenderen en prioriteren om bewustzijn te creëren bij bestuurders en de organisatie in actiemodus te helpen komen, aldus NVTZ-voorzitter Aad Koster. ‘De kunst is om duurzaamheid te integreren in het sociale en omgevingsbeleid.’

Toezichthouders in het nieuws

Tumult bij de NPO en WNL-toezichthouders die excuses aanbieden. Andere commissarissen en toezichthouders in het nieuws: waarom sportkoepel NOC*NSF het raad van toezicht-model overweegt en hoe de uitvinder van de petfles voetbalclub Vitesse moet redden.

Column

Inspiratie is de brandstof voor zakelijk succes en leiderschap. Geef als commissaris naast formele zaken dus ook aandacht aan het onderwerp inspiratie in de boardroom, bepleit Anthon van der Horst, executive adviseur GITP. Niet om kritisch te zijn, maar om te helpen het bestuur nog effectiever te maken. ‘Wat je aandacht geeft groeit.’

Best practice

Raden van commissarissen moeten het toezicht op verduurzaming beter inbedden in hun toezichtrol, suggereert onderzoek. Dat geldt vooral voor de inrichting van de rvc, de kennis en expertise, de kwalitatieve reflectie en de verslaglegging. Elma Mieras-van Hijum, directeur coöperatie Rabobank en aankomend commissaris, doet concrete aanbevelingen.

'Mijn kennis en ervaring in digitalisering inzetten in de zorg'

Simon Vermeer, CIO Erasmus Medisch Centrum.
Toezichtfunctie: lid raad van toezicht HagaZiekenhuis, lid van de Auditcommissie Financiën en IT.
'Specifiek ben ik voorgedragen door de Patiëntenraad vanwege het feit dat de raad iemand met veel kennis van en ervaring met digitalisering in de zorg wilde voordragen voor de raad van toezicht.'

Leiderschap

Een van de wetmatigheden in het leven van leidinggevenden is dat leiderschap trendgevoelig is en in de loop der tijd verandert. En in veranderende tijden verandert ook onze kijk op de functie van leiderschap. In organisaties die in beweging zijn, zal een leidinggevende op zoek moeten naar andere antwoorden op nieuwe vraagstukken. Drie adviezen van Frédérique Spannenburg, senior managing consultant Berenschot.

Bestuurders en commissarissen aan zet

In de nadagen van het neoliberalisme en de soms verstikkende greep van een dogmatisch 'woke' denken, rijst de vraag hoe we een samenleving kunnen vormgeven die zowel rechtvaardig als welvarend is, zonder te vervallen in de valkuilen van een blinde meritocratie of een zelfverklaarde morele superioriteit. Het antwoord op deze complexe vraag kan verrassend genoeg gevonden worden in de oude, maar tijdloze principes van deugdethiek en het concept van brede welvaart, betoogt Hugo Reumkens van Van Doorne.

Het spel in de boardroom

Waarom gaat het ondanks alle kennis en kunde nog zo vaak mis in de boardroom? Die vraag staat mede centraal in Het spel in de boardroom. Een boek dat vooral draait om behavioral governance.

‘Goede voorbereiding is het halve werk’

Environment, Social and Governance (ESG) staat prominent in de belangstelling. Voor- en tegenstanders roeren zich in de discussie ten aanzien van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de voorstanders kan de verduurzaming niet snel genoeg worden doorgevoerd, tegenstanders ageren juist tegen het meewegen van ESG-factoren bij het doen van investeringen. Een bespiegeling van Maarten Appels en Vanessa Liem (Van Doorne) over CSRD, CSDDD, morele dilemma’s, 5% boete over de omzet en de rvc als klankbord.

Best practice

Tijdig transformeren is essentieel voor het voortbestaan van elk bedrijf. Veranderprogramma’s lopen echter vaak vast door een gebrek aan leiderschap, mensgerichtheid en professionele aansturing. Peter van den Bent, partner bij Custom Management Interim Directeuren, schetst de faal- en succesfactoren waarop commissarissen kunnen letten bij transformatietrajecten.

Effectieve governance in complexe en onvoorspelbare wereld

Commissarissen moeten hun uiterste best doen om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen in geopolitiek, ESG, AI en cybersecurity, blijkt uit door EY georganiseerde rondetafelbijeenkomsten. Verbreding én verdieping van kennis vereist een diverse en breed samengestelde raad van commissarissen, met een effectievere inrichting en werkwijze, aldus André Wijnsma, Dick Hoogenberg en Auke de Bos van EY.

Public governance

Martine Koedijk, sectorvoorzitter lokale overheden van PwC, bespreekt de rol, de taak en de mogelijke invulling van de auditcommissie van de gemeenteraad aan de hand van een groeimodel. Ook de relatie tussen auditcommissie en externe accountant komt aan bod. Raadsleden kunnen daarmee passende keuzes maken voor de invulling voor hun gemeente en de lokale verordening 213.

Governance Radar

De conclusies en aanbevelingen van de commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep moeten ter harte worden genomen door de commissarissen en toezichthouders van élke organisatie.

Triple Value Leadership

Naast de energietransitie is het volgens Sander Tideman tijd voor een leiderschapstransitie. ‘Het kapitalisme was een interessant experiment van de mensheid, maar is na 200 jaar aan vervanging toe.’ Een SOS voor het bedrijfsleven. Het gaat niet langer alleen om geld, maar ook om duurzaamheid. ‘We moeten leiders radicaal gaan bijscholen. Ze zouden iets kunnen leren van totaalvoetbal.’

Een aan te raden bestuursmodel?

Een collegiaal bestuur kan ook zonder voorzitter een werkbaar model zijn, mits er voldoende aandacht is voor aanvullende governancevraagstukken. En dat de beste besluiten via de weg van de inhoud tot stand komen en dat hiërarchische verhoudingen hier niet altijd faciliterend voor hoeven te zijn.

Toezichthouders in het nieuws

Op welke manier haalden commissarissen en toezichthouders deze maand weer het nieuws?

Benoemingen

Zie hieronder de commissarissen en toezichthouders die recent zijn benoemd naar aanleiding van een door NR begeleide search of bekijk alle benoemingen.