Governance Update

Alle nieuwe ontwikkelde kennis bundelen we in onze digitale nieuwsbrief: NR Governance Update. Deze nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. NR Governance Update is interessant voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders van ondernemingen en instellingen en hun adviseurs.

Kennispartners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITPNVTZ en PwC leveren inhoudelijke bijdragen aan NR Governance Update.

NR Governance Update februari 2024

Waar een nieuwe Corporate Governance Code aan moet voldoen en de rol van toezichthouders bij grensoverschrijdend gedrag. Lees dit en meer in de Governance Update van februari. 
Lees verder