Governance Update

Alle nieuwe ontwikkelde kennis bundelen we in onze digitale nieuwsbrief: NR Governance Update. Deze nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. NR Governance Update is interessant voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders van ondernemingen en instellingen en hun adviseurs.

Kennispartners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, KPMG, NVTZ en PwC leveren inhoudelijke bijdragen aan NR Governance Update.