Governance Update

Alle nieuwe ontwikkelde kennis bundelen we in onze digitale nieuwsbrief: NR Governance Update. Deze nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. NR Governance Update is interessant voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders van ondernemingen en instellingen en hun adviseurs.

Kennispartners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITPNVTZ en PwC leveren inhoudelijke bijdragen aan NR Governance Update.

Hoe formeer je de raad van bestuur van de BV Nederland? En is rentmeester vennootschap een alternatief voor BV? Lees dit en meer in de Governance Update van mei. 
Lees verder