Stichting NR

Onze eigen governance

NR is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting NR, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Stichting NR, onze kennistak, is een onafhankelijke stichting die deels wordt gefinancierd door onze 3 andere entiteiten. Daarnaast ontvangt de stichting inhoudelijke bijdragen van Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, KPMG, NVTZ en PwC als ook van de SER en onze founding fathers CNV, FNV, VCP en VNO-NCW.

 

Voorzitter bestuur
Winnie Sorgdrager is de voorzitter van de stichting, minister van Staat, toezichthouder en bestuurder. 'Als voorzitter van Stichting NR wil ik graag een bijdrage leveren aan een verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht in Nederland en daarin spelen diversiteit en professionalisering een belangrijke rol.'

Bestuur

Onze stichting heeft dan ook een eigen bestuur:

  • Winnie Sorgdrager, voorzitter, minister van Staat, toezichthouder en bestuurder;
  • Erwin Capitain, penningmeester, toezichthouder en bestuursadviseur;
  • Han Busker, Strategisch adviseur CAOP en toezichthouder, op voordracht van FNV;
  • Lotte van Houwelingen, Algemeen Directeur BM van Houwelingen;
  • Shirley Mathoera, Partner bij de WissemaGroup, voorzitter van het bestuur van De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap;
  • Pieter Oudenaarden, Lid College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede en toezichthouder, op voordracht van CNV;
  • Jeannine Peek, Algemeen Directeur Capgemini Nederland, op voordracht van VNO-NCW.

Olaf Smits van Waesberghe is directeur van de stichting.

Bestuur Stichting NR
Bestuur Stichting NR

NR Founding Fathers

Founding fathers NR Governance

Winnie Sorgdrager voorzitter Stichting NR
Winnie Sorgdrager