Wij zijn de governance expert

De waarde van kennis bewijst zich in de praktijk

Good governance is heel veel meer dan een set regels die toegepast moet worden. Het is kennis, een mindset, een krachtig hulpmiddel en het is een dynamisch aspect van hedendaagse bedrijfsvoering. Daarom houdt NR zich naast de praktische kant van search, opleiding en advies zeker ook bezig met de theoretische kant. Daar waar vernieuwing, toetsing, haalbaarheid en vooral ook mogelijkheden onderzocht en ontwikkeld worden.

Het grote doel is de kwaliteit van het commissariaat te bevorderen. Door kennis te delen, verdiepen en ontwikkelen en door opinies, standaarden en best practices toegankelijk te maken. En dan speciaal voor Nederlandse en in Nederland gevestigde organisaties in de publieke en private sector.

Dat doen we niet alleen, en altijd met een directe link met de praktijk. NR werkt samen met experts en organisaties met een aantoonbare impact op het vakgebied. Denk aan werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties, universiteiten, adviesraden en adviesbureaus.

Praktische handvatten en spraakmakend denkwerk

NR Kennis richt zich enerzijds op het werkbaar maken van governance. Wat betekent ‘good’, hoe pas je wet- en regelgeving optimaal toe, welke best practices zijn er, kunnen we handvatten bieden? Praktische toepassingen dus. Daarnaast doen we opiniërend onderzoek en bieden we een podium aan visionaire inzichten, oftewel brengen we graag de bal aan het rollen.

Actueel governance onderzoek

Ons hoofdonderwerp voor vakontwikkeling is op dit moment Commissariaat 2030. De ontwikkelde visie Commissariaat 2030 waarin we de contouren schetsen voor het komende decennium is opgenomen in onze Toolkit Commissariaat, het handboek voor beginnende en ervaren commissarissen.

Onderzoek doen we zowel naar subthema’s zoals crisistoezicht, commissaris bij een tussenholding, als naar een drietal langlopende thema’s met een overkoepelende impact:

  • Diversiteit – hoe kijken we verder dan onze eigen bubbel, wanneer is een andere stem een aanvulling en wanneer een stoorzender, en wie - of welke geconditioneerdheid - bepaalt dit?
  • Digitalisering – wat is de betekenis van digitale transformatie op bestuurlijk niveau; zien beursfondsen en organisaties dit als een bedrijfsvoeringvraagstuk of op strategisch niveau?
  • Duurzaamheid – hoe geven we invulling aan langetermijnwaardecreatie en de daaruit voortvloeiende impact op stakeholdermanagement, cultuur en gedrag?

We communiceren regelmatig over de onderzoeken en (tussentijdse) uitkomsten. Dat doen we in diverse publicaties, zoals toolkits en white papers, maar ook in de vorm van symposia zoals ronde tafels en expertbijeenkomsten.

Onze kennistak is in een onafhankelijke stichting ondergebracht; Stichting NR. Zo is er wel inhoudelijke kruisbestuiving mogelijk - waar iedereen beter van wordt - maar geen commerciële. Hierdoor kunnen we vrijuit samenwerkingen aan gaan en bijvoorbeeld onze NR Governance Kennisbank kosteloos aan iedereen beschikbaar stellen.

Blijf automatisch bij met de NR Governance Update

Alle nieuwe ontwikkelde kennis bundelen we in onze digitale nieuwsbrief. Een abonnement op NR Governance Update is dé manier om op de hoogte te blijven en kost slechts de 5 seconden die nodig zijn om je aan te melden.

Een openbare schat aan informatie

Alles wat er op het gebied van governance toe doet, verzamelen we in de NR Governance Kennisbank: observaties, onderzoek, boekbesprekingen, checklists en best practices.