ZelfevaluatieOnline

Begeleide zelfevaluatie

Raden van commissarissen en toezicht doen er goed aan ieder jaar een zelfevaluatie te doen. NR Governance weet dat er goede redenen zijn voor begeleide zelfevaluatie met een adviseur:

 • Onpartijdig: Een adviseur kijkt onpartijdig en objectief naar de werking van de raad en zorgt ervoor dat alle leden van de raad zich gehoord voelen en openlijk kunnen spreken over hun ervaringen en zorgen. Dit helpt om eventuele blinde vlekken of vooroordelen binnen de raad te identificeren en leidt tot een meer evenwichtige evaluatie.

 • Expertise: Een adviseur heeft een diepgaande expertise op het gebied van governance, de relatie tussen bestuur en toezicht, andere relevante gebieden en kan benchmarken met andere raden. Dit biedt waardevolle inzichten en helpt om de evaluatie te structureren en te richten op de belangrijkste kwesties.

 • Vertrouwelijk: Een adviseur creëert een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin de leden van de raad openlijk en eerlijk kunnen spreken over hun ervaringen en hun mening kunnen delen. Dit ondersteunt bij een meer volledige en eerlijke evaluatie.

 • Ervaring: Een adviseur heeft ervaring met het begeleiden van zelfevaluaties en helpt om het proces soepel te laten verlopen en te zorgen voor een nuttig resultaat.

Ik heb niet vaak een bijeenkomst meegemaakt die zo het verschil heeft gemaakt!!

Aanpak begeleide zelfevaluatie

Met een grondige analyse van processen en groepsdynamiek vergroten NR adviseurs het reflectieve vermogen en de effectiviteit van elke raad. Zij zijn zelf commissaris, op de hoogte van de praktijk van good governance en (her)kennen groepsprocessen. Hun persoonlijke begeleiding is altijd met respect voor ieders perspectief en reputatie.

De aanpak van de begeleide zelfevaluatie is in afstemming op de wensen van de RvC of RvT:

 • kort en doeltreffend;
 • verdiepend op thema's of dilemma's;
 • of verrijkend in de vorm van een uitgebreid programma
 • eventueel in combinatie met een online survey

Verdieping op thema's als waardegedreven toezicht, diversiteit en inclusie, de toezichtvisie, boardroom dynamics, duurzaamheid en digitalisering, verheldert perspectieven en mogelijke dilemma's.

RvC's en RvT's combineren steeds vaker de zelfevaluatie met educatie. Zo investeren zij in de terug- én vooruitblik met een verrijkend programma.

Belangstelling? Laat het weten! de adviseurs bespreken de opties graag.

We hadden meer te bespreken dan we van te voren dachten. Zijn er blij mee!

Wie gingen u voor

Onze governance adviseurs hebben recent de zelfevaluatie begeleid van de raden van toezicht en commissarissen van o.m.

 • Zorgorganisatie Norschoten
 • mboRijnland
 • TIAS School for Business and Society
 • Zaam Wonen
 • Scholen in de Kunst
 • Stichting Rosa Manus
 • NUOVO Scholengroep

 Neutrale begeleiding werkt als breekijzer én als bliksemafleider

"Om het jaar mét extern adviseur evalueren en het andere jaar zonder, werkt voor ons goed."

De adviseur die ons vorig jaar hielp – Marianne Luyer – komt de komende jaren bij ons terug. Ze kent de organisatie en kan ons zo nog beter voorzien van advies. Daarnaast is ze nu ook extern vertrouwenspersoon. Als er een conflict ontstaat tussen leden onderling, of tussen bestuurder en leden of voorzitter, kan zij bemiddelen. Als ik een tip mee mag geven aan andere bestuurders, is het dat wel. Ook als het nog niet nodig is, zoals in ons geval, geeft het wel veel rust als het geregeld is.” aldus de voorzitter raad van toezicht Scholen in de Kunst.