Advies hero image: laughing man

Good governance advies met impact

Voor een professionele raad met vertrouwen

NR is aanjager van good governance in Nederland. We staan voor de ontwikkeling van het vak en voor de professionalisering van degenen die het uitoefenen. Op basis van onderzoek en praktijkervaringen vertalen we maatschappelijke thema’s naar de dialoog in de bestuurskamer.

Raden van commissarissen kunnen bij het uitoefenen van hun vak vertrouwen op de opinies, kennis, standaarden en best practices die NR Governance inventariseert en toegankelijk maakt.

Good governance advies van onze experts - zelf ervaren commissarissen - is op zijn minst handig en op zijn sterkst onmisbaar. Met integriteit, oorspronkelijkheid en met een duurzaam resultaat.

Een effectieve raad, van toezicht of van commissarissen, is een raad die vrijuit zijn werk kan doen. Zonder onderlinge irritaties, zwakke schakels of kennishiaten. NR biedt advies met gevalideerde analyse instrumenten, zelfevaluaties, (team)coaching en advies om aanwezige competenties te versterken en om een raad (verder) te professionaliseren.

Professionaliseren

Governance advies voor de grote vraagstukken, bij ingrijpende veranderingen op organisatorisch of strategisch niveau en nieuwe of vernieuwde raden en organisatiestructuren. Brengt rust, vertrouwen en zekerheid in de tent. NR Governance adviseert bij: 

 • Inrichting nieuwe raad

 • Beloningsadvies bestuur en commissarissen

 • Vernieuwen van de governance

 • Governanceherijking bij verenigingen en brancheorganisaties

 • Fusiebegeleiding

 • Goed bestuur en toezicht aangaande duurzaamheid, diversiteit en digitalisering

Impact

Vertrouwelijk boardroomadvies voor complexe vraagstukken en onderlinge verhoudingen. Van evaluatie en teamsamenstelling tot groepsdynamiek en de belangen van stakeholders. Brengt inzicht en verdieping en daarmee armslag. Voor de raad van bestuur en raad van commissarissen als collectief adviseert NR Governance bij: 

 • Begeleide zelfevaluatie

 • De toezichtvisie als kompas

 • Versterken van de kwaliteit in de bestuurskamer

 • Objectivering van een herbenoeming

Vertrouwen

Onafhankelijk advies voor de ‘culturele’ vraagstukken, individueel functioneren, het landen van nieuwe mensen en keuzes en het uitfaseren van het oude. Brengt focus en vertrouwen in eigen en elkaars kunnen. NR Governance adviseert bij: 

 • Onboarding van een nieuwe commissaris

 • Boardroom dynamics raad en bestuur

 • De-escalatie bij oplopende spanning

 • Directe ondersteuning bij crisis

Meer informatie: bekijk de brochure 'Good governance advies met impact'. Of bel Olaf Smits van Waesberghe voor een vertrouwelijk gesprek op 06 21811654.

Ons advies volgt het inzicht van Aristoteles: Het gaat niet alleen om kennis maar om praktische wijsheid.

Waar theorie en praktijk samenkomen

Onze adviseurs snappen governance in al zijn facetten, en vooral ook de gang van zaken in een raad. Ze zijn namelijk allemaal zelf ook commissaris of bestuurder. Die waardevolle ervaring maakt dat ze snel tot de kern komen. En tot een advies dat simpel, complex of gedurfd kan zijn, maar altijd praktisch uitvoerbaar is.

De adviseurs en docenten van NR Governance verbinden de actualiteit en de blik van buiten met de praktijk en uw raad. Hun aanpak kenmerkt zich door:

 • snel en naadloos verbinden van theorie en praktijk
 • soepele processen bij vernieuwingen van organisatie, wetgeving of de RvC 
 • ruimte in de agenda, het hoofd, en ja soms zelfs in het hart; • bieden en krijgen van vertrouwen
 • bijdragen aan de gewenste impact.

 

Bestuursondersteuning

Vanwege de complexiteit en actualiteit van governance, bieden we doorlopend advies en ondersteuning aan bijvoorbeeld Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP).

Weten begint met vragen

Er zijn allerlei situaties waarin een externe expert kan helpen. Om tot een oplossing te komen, de weg daar naartoe te versnellen of simpelweg dat proces aangenamer voor alle betrokkenen te maken. Maar ook om kansen te zien, te creëren en te verzilveren is de blik van buiten zeer nuttig. Zeker als je zoals wij door een governancebril kijkt. Neem gerust contact op.