Advies hero image: laughing man

Evalueren, analyseren en altijd weer leren

Governanceproof advies voor besturen en raden

Een effectieve raad, van toezicht of van commissarissen, is een raad die vrijuit zijn werk kan doen. Zonder onderlinge irritaties, zwakke schakels of kennishiaten. NR biedt advies met gevalideerde analyse instrumenten, zelfevaluaties, (team)coaching en advies om aanwezige competenties te versterken en om een raad (verder) te professionaliseren.

Begeleide zelfevaluatie

Het ongemak van zelfreflectie verdwijnt vanzelf als het effect voelbaar wordt. Met een grondige en begeleide analyse van processen en groepsdynamiek vergroot NR het reflectieve vermogen en effectiviteit van elke raad elke drie jaar.

Zelfevaluatie in eigen beheer

NR faciliteert zelfevaluatie's voor RvC’ en RvT’s om de tussentijdse jaarlijkse evaluatie in eigen beheer te doen. Zo komen bespreek- en verbeterpunten boven om zelf of onder begeleiding mee aan de slag te gaan.

Boardroomadvies

Ingewikkelde vraagstukken, individueel functioneren, de relatie met bestuur en stakeholders en conflictsituaties verdienen een ervaren, externe adviseur. NR staat commissarissen bij met vertrouwelijk advies van evaluatie en teamsamenstelling tot groepsdynamiek en de belangen van stakeholders.

(Team)Coaching

NR helpt zittende en nieuwe commissarissen hun plek in het team te vinden en te groeien. Dat geldt ook voor bestuurders die voor het eerst te maken krijgen met een RvC.

Bestuursondersteuning

Vanwege de complexiteit en actualiteit van governance, bieden we doorlopend advies en ondersteuning aan bijvoorbeeld Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP).

Weten begint met vragen

Er zijn allerlei situaties waarin een externe expert kan helpen. Om tot een oplossing te komen, de weg daar naartoe te versnellen of simpelweg dat proces aangenamer voor alle betrokkenen te maken. Maar ook om kansen te zien, te creëren en te verzilveren is de blik van buiten zeer nuttig. Zeker als je zoals wij door een governancebril kijkt. Neem gerust contact op. Voor een vertrouwelijk gesprek, bel Olaf Smits van Waesberghe op 06 21811654.

"De structuur van om het jaar mét extern adviseur en de andere jaren zonder evalueren, werkt voor ons goed."

"De adviseur die ons vorig jaar hielp – Marianne Luyer – komt de komende jaren bij ons terug. Ze kent de organisatie en kan ons zo nog beter voorzien van advies. Daarnaast is ze nu ook extern vertrouwenspersoon. Als er een conflict ontstaat tussen leden onderling, of tussen bestuurder en leden of voorzitter, kan zij bemiddelen. Als ik een tip mee mag geven aan andere bestuurders, is het dat wel. Ook als het nog niet nodig is, zoals in ons geval, geeft het wel veel rust als het geregeld is.” aldus de voorzitter raad van toezicht Scholen in de Kunst