Boardroom Dynamics: inzicht in cultuur en gedrag in de boardroom

De masterclass ‘Boardroom Dynamics’ biedt uitgebreid inzicht in het gedrag en de cultuur in de boardroom, in de onderlinge relaties, in de kwaliteit en in de openheid van besluitvorming en de invloed van onze eigen persoonlijkheid daarin. Gedurende de masterclass gaan we in op vragen als: Hoe krijgen we zicht op wat er in de onderstroom in de boardroom gebeurt en waardoor dat komt? In hoeverre zijn we ons bewust van de impact van onze persoonlijke attitude op het uiteindelijke proces van ‘good governance’?

Achtergrond

Om goed toezicht te houden, te besturen en samen te werken is het belangrijk om te begrijpen waar ons gedrag vandaan komt. De kwaliteit van de groepsdynamiek in de boardroom bepaalt in hoeverre de gezamenlijke opdracht van de raad erg gemakkelijk en soepel verloopt of juist erg stroef of zelfs desastreus verloopt.

Volgens Strikwerda en Ten Wolde (2017) is tekortschietend toezicht ruwweg te herleiden tot twee oorzaken: gebrek aan kennis en gebrek aan vaardigheid om effectief om te gaan met de psychologie in de boardroom. Psychologische mechanismen zijn volgens hen tijdloos: (het bezwijken voor) groepsdruk, intimidatie en politieke spelletjes, sla Machiavelli er maar op na. Die onderhuidse spanningen zijn anno nu keurig gelabeld met de term 'boardroom dynamics' en klinken daardoor minder zwaar, maar hebben niets aan hun potentieel destructieve kracht ingeboet. Het is dan ook erg interessant om zicht te krijgen op de psychologische kernelementen van een goed functionerende raad van toezicht en welke onderling gedrag gestimuleerd mag worden en op welke wijze deze positieve beïnvloeding het best kan geschieden.

Programma Boardroom Dynamics

De masterclass ‘Boardroom Dynamics’ is een inspirerend programma wat veel inzichten en direct toepasbare handvaten aanbiedt. Onderdeel van dit programma is een individueel boardroomprofiel, wat aanzet tot verdiepte zelfreflectie. Op basis van een vooraf ingevulde enquete stelt onze docent een persoonlijke rapportage en toelichting op, welke u inzicht geeft in uw eigen uitgangspunten en wat dat betekent voor uw toezichthoudende rol en uw aandeel in de boardroom dynamiek.

De toegevoegde waarde van de interactieve aanpak en casuïstiek in dit programma bevindt zich onder meer in uw toegenomen vermogen om alternatieve benaderingen en gedragspatronen in de boardroom in te gaan zetten. Daarmee verhoogt u niet alleen uw eigen effectiviteit, maar ook die van uw raad als geheel.

Onderwerpen

  • Cultuur & gedrag in de boardroom
  • Persoonlijkheid & drijfveren typering
  • Patroonherkenning, interventies en dynamische oordeelsvorming
  • Groepsdynamica in boardrooms

U kunt individueel deelnemen aan dit programma. Het is echter ook mogelijk om dit programma als gehele Raad van Toezicht te doorlopen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via opleidingen@nrgovernance.nl of via 070-3243091.

Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden van NR Academy vind je hier.

De data en prijzen op de website zijn leidend en gelden boven eventuele eerdergenoemde data en prijzen in drukwerk en e-mail.