Ada van der Veer

Governance Adviseur

Ada van der Veer-Vergeer is een ervaren commissaris en boardroom consultant met meer dan 30 jaar ervaring in en om de boardroom.

Zij werd in 1989 op haar 29e de eerste vrouwelijke bankdirecteur in de historie van Nederland. Zij was onder meer lid van de Hoofddirectie van Achmea Bank Holding, CEO van Currence Holding en Voorzitter van de Directie van Staal Bankiers.

Tijdens haar bancaire loopbaan startte ze zo’n 25 jaar geleden met toezichtfuncties. Sindsdien heeft ze vele commissariaten ingevuld, zowel in de private als semipublieke sector, waarbij vele bij financiële instellingen. Haar ervaringen gebruikt zij zowel bij haar advies- en searchactiviteiten als bij de regelmatige colleges die geeft zij aan de executive en non-executive leergangen van verschillende universiteiten.

Als voorzitter van de Monitoring Commissie Accountancy zette Ada haar kennis en ervaring in om het publieke vertrouwen in de accountancysector als onafhankelijke, betrouwbare en deskundige factor in het economisch en maatschappelijk verkeer op een duurzame en eigentijdse manier te helpen herwinnen.

Ada is ervan overtuigd dat goed leiderschap en een open, lerende organisatiecultuur sturende elementen bij het succes van organisaties zijn. Zij acht deze dan ook cruciaal vanuit het perspectief van de toezichthouder. De werkgeversrol van de commissaris vindt zij dan ook de belangrijkste rol.

‘De beste beslissingen komen tot stand als je zoveel mogelijk perspectieven aan tafel hebt en je alle stakeholderbelangen serieus meeweegt.’

 

Nevenfuncties, heden

Voorzitter Raad van Commissarissen van Arcadis Nederland
Voorzitter Raad van Toezicht van Data Privacy Stichting
Voorzitter Bestuur Bescherming Privacybelangen
Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap NV
Lid Financiële Commissie en Directeur Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen
Lid Kernteam Erasmus Governance Instituut, Erasmus Universiteit

En in het verleden onder meer:

Voorzitter Monitoring Commissie Accountancy
Vice voorzitter Raad van Commissarissen van DeGiro
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro NV
Lid Raad van Commissarissen Alliander NV
Lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation NV
Lid Raad van Toezicht NPO (Nederlandse Publieke Omroep - kroonbenoeming)
Lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting
Lid Raad van Toezicht Fortis Bank Nederland NV

Ada op LinkedIn

LinkedIn Ada

Portretfoto Ada van der Veer

Contactgegevens

Tel: 06 2312 3333
E-mail: avanderveer@nrgovernance.nl