Atlas van het Toezicht in de Zorg

Op vrijdag 19 mei 2017 presenteerden de NVTZ en Nationaal Register de nieuwe Atlas van het Toezicht. Een compleet nieuwe publicatie gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de hand van kaarten worden verschillende aspecten van intern toezicht aangestipt. Deze kaarten bestaan uit tekst en illustraties, complementair aan elkaar. De publicatie is de opvolger van de succesvolle Toolkit Toezicht Zorg.

Inhoud van de Atlas van het Toezicht:

1 Het toezicht
1.1 Waarom toezicht?
1.2 Bevoegdheden en taken
1.3 Goede en verantwoorde zorg
1.4 Toezicht in een tijd van verandering
1.5 Proactief toezicht: de blik naar voren
1.6 Informatie verkrijgen en vergaren
1.7 Toezicht op bestuur en besturing
1.8 Contacten binnens -en buitenshuis
1.9 Passende topstructuur en bemensing
1.10 Het RvT-model: hoe haal je er het beste uit?
1.11 De RvT, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit

2 De raad
2.1 De goede RvT
2.2 Samenstelling van de RvT
2.3 Van aftreedrooster naar actualiseringsrooster
2.4 De voorzitter (v/m)
2.5 RvT en RvB: geen tegenstanders maar tegenspelers
2.6 Distantie en betrokkenheid
2.7 Rolvast gedrag
2.8 Wat kan de raad nu eigenlijk doen?
2.9 Toezicht bij slecht weer
2.10 Werkgeverschap
2.11 Toezicht op integriteit
2.12 Board dynamics
2.13 Raad en reflectie
2.14 Aansprakelijkheid

3 De toezichthouder
3.1 Integer toezicht
3.2 Goed toezicht is lastig
3.3 Individuele expertise en gezamenlijke oordeelsvorming
3.4 Stoere toezichthouders
3.5 Scherp zijn en blijven

(Uitgave mei 2017)