Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Woonkracht10

Vanwege het rooster van aftreden zoekt de Raad van Commissarissen van Woonkracht10 een nieuwe commissaris voor de financiële portefeuille. Het beoogde lid auditcommissie is een (voormalig) accountant (RA) met een brede strategische blik en kennis van vastgoed.

Woonkracht10 is financieel gezond maar krijgt gezien de opgaven net als andere woningcorporaties te maken met een stretch op de investeringsmogelijkheden in relatie tot de maatschappelijke opgave. De nieuwe commissaris werkt oplossingsgericht, is positief kritisch en draagt nieuwe wegen aan waar oude wegen niet meer bereikbaar blijken. Is in staat met enige luchtigheid naar vraagstukken te kijken en een dialoog te voeren.

Profiel Financiën (tevens lid Auditcommissie)

De Raad van Commissarissen van Woonkracht10 zoekt een lid RvC die tevens toetreedt als lid auditcommissie. Een persoon die zich gemakkelijk beweegt in het veld van complexe finance vraagstukken op het gebied van (publieke) vastgoed investeringen en de daarmee samenhangende vraagstukken zoals verduurzamings- en renovatievraagstukken.

Specifiek wordt gevraagd om:

 • Een (voormalig) accountant (RA) met een brede strategische blik. Kennis en ervaring met vastgoed wordt gezien als een pré;
 • Kennis van de woningcorporatiesector; staat achter de maatschappelijke doelstelling van de woningcorporatie en heeft een goed afgestelde maatschappelijke antenne;
 • Beziet strategische dilemma’s op hoofdlijnen; kan mee sparren op financiële dilemma’s;
 • Is effectief in het maken van gewogen keuzes t.a.v investeringen en voor een effectieve interne bedrijfsvoering;
 • Is als lid auditcommissie een stevige gesprekspartner i.r.t. de accountant; 
 • Kennis van ICT, digitale transformatie en cyber security is gewenst;
 • Heeft enige bestuurlijke /  toezicht ervaring.

Naast je kennis en ervaring zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken van belang:

 • Kan met luchtigheid en humor naar vraagstukken kijken en de dialoog voeren;
 • Denkt progressief mee en is een plezierige, kundige gesprekspartner binnen de RvC en voor het bestuur;
 • Is oplossingsgericht, werkt positief kritisch en brengt perspectief voor nieuwe wegen waar oude wegen niet meer bereikbaar blijken;
 • Inspireert op opvattingen en kan meebewegen met de discussies en (nieuwe) afwegingen;
 • Werkt vanuit wederzijds vertrouwen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Financiën en auditcommissie
Locatie
Zwijndrecht
Functieprofiel downloaden