commissariaat hero image

Governance Week 2024 voor de Caribbean

Governance Week (Curaçao) voor commissarissen en bestuurders

NR Governance organiseert samen met Themis Institute de Governance Week op Curaçao van maandag 22 t/m vrijdag 26 januari 2024. Dit is inclusief diverse leergangen en masterclasses.

Een commissariaat is een verantwoordelijke rol en een verrijkende ervaring. Verantwoordelijk, omdat aansprakelijkheden steeds zwaarder gaan wegen. En verrijkend, omdat het samenspel tussen de commissarissen onderling en tussen de RvC en de bestuurders een steeds belangrijker plaats inneemt in de boardroom.

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen kennen geen grenzen dus ook de commissarissen en bestuurders in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden hiermee geconfronteerd.

Locatie

University of Curaçao
Dr. Moises Da Costa Gomez,
111 Jan Noorduynweg, Willemstad, Curaçao

Doelgroep

Deze leergang is een stimulans voor iedereen die zich wil verdiepen en bekwamen in Good Governance. Het is een uitdagende stap in de persoonlijke carrière, zeker voor:

 • Commissarissen en bestuurders – Zowel zittende commissarissen en bestuurders als professionals die op het punt staan een commissariaat te aanvaarden.
 • Bestuurssecretarissen – Bestuurssecretarissen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met een RvC en een raad van bestuur.
 • Ondernemers en eigenaren van (familie) bedrijven zonder RvC – Veel bedrijven komen in een fase waarin een RvC gewenst is of wordt voorgeschreven. Voor deze ondernemers en eigenaren biedt dit programma een bijzonder brede en inzichtelijke oriëntatie wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een RvC dan wel een raad van advies.
 • Nieuw talent voor toezicht – De rol van commissaris kan voor de aankomende generatie een interessante toevoeging of volgende stap zijn in de loopbaan. De leergang ‘Good Governance in de Caribbean’ is dé manier om een goed beeld te krijgen wat het betekent om commissaris te worden en te zijn of er in de praktijk mee te maken te krijgen

» Op basis van de aanmeldingen streven wij een diverse groep deelnemers na.

Programma

Maandag 22 & dinsdag 23 januari 09:00 – 12:30 uur en 13:30 – 17:00 uur

2-Daagse Leergang Good Governance in de Caribbean

Het curriculum bestaat uit verschillende interactieve modules, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Introductie op governance
 • Rollen & verantwoordelijkheden in de bestuurskamer
 • Strategieontwikkeling in samenspraak
 • Stakeholdermanagement
 • De rol van de externe toezichthouder (regulators)
 • Bestuur & toezicht in zwaar weer
 • Governance Update – de laatste actualiteiten op de eilanden
 • Boardroom Dynamics

Prijs voor deze 2-daagse leergang ANG 2.950,-.

Woensdagmorgen 24 januari 09:00 - 12.30 uur

Masterclass 'risico- en reputatiemanagement'

Interactieve en praktische masterclass met onderwerpen zoals:

 • Dynamiek tussen bestuur en RvC bij risicomanagement
 • Risico’s identificeren, waarderen en tijdig adequate maatregelen nemen

Prijs ANG 790,-

Woensdagmiddag 24 januari 13:30 - 17:00 uur

Masterclass 'fundamenten van finance & control'

Interactieve en praktische masterclass met onderwerpen zoals:

 • Werken met balans en jaarrekening
 • Rollen & verantwoordelijkheden van de auditcommissie
 • Balans, winst- & verliesrekening en jaarverslag
 • Risicobeheersing en reputatiemanagement

Deelnemers krijgen een korte casus toegestuurd met het verzoek deze van tevoren door te lezen.

Prijs ANG 790,-

Donderdagmorgen 25 januari 09:00 - 12:30 uur

Masterclass 'dilemma's voor de ervaren commissaris en bestuurder'

Deelnemers worden uitgenodigd om vooraf te behandelen dilemma’s in te sturen.
Deze worden tijdens de masterclass op interactieve wijze besproken.

Verder zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Dilemma management in de boardroom
 • Conflicts of interest als dilemma en hoe daar mee om te gaan
 • Rolverdeling tussen RvC en bestuur bij dilemma management

Prijs ANG 790,-

Donderdagmiddag 25 januari 13:30 - 17:00 uur

Masterclass 'kracht versus macht - intervisie over feminiene en masculiene eigenschappen'

Drie commissarissen besteden op een interactieve wijze aandacht aan de waarde en de dynamiek van feminiene en masculiene competenties in de boardroom. Deze Masterclass bestaat uit een inleiding (1 uur) gevolgd door discussie, intervisie en inbreng van eigen ervaringen van de deelnemers (2 uur). Interessant en zeer leerzaam voor zowel vrouwelijke als mannelijke commissarissen en bestuurders.

Prijs ANG 790,-

Vrijdagmorgen 26 januari 09:00 - 12:30 uur

Masterclass 'digitalisering & cybersecurity'

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Betekenis en impact van cybercrime voor de organisatie
 • Rol van de RvC en met name de Audit Commissie
 • Mogelijkheden om cybercrime te voorkomen en/of te mitigeren

Prijs ANG 790,-

Vrijdagmiddag 26 januari 13:30 - 17:00 uur

Masterclass 'veiligheid en vertrouwen: ankers of valkuilen?'

Veiligheid en vertrouwen zijn basisvereisten voor een goede werkrelatie. Hoe verhoudt zich dit tot effectief toezicht?
Op interactieve wijze wordt verkend hoe veiligheid en vertrouwen in de werkomgeving en in de rvc kunnen worden vergroot.

Prijs ANG 790,-

Algemene informatie

 • Inschrijven per module is mogelijk. Bij deelname aan het volledige weekprogramma ontvangt u een korting van 10%.
 • De leergang wordt afgesloten met de uitreiking van het Certificaat van Deelname.
 • De deelnemers en alumni van onze opleidingsprogramma’s in de Caribbean, tezamen met de relaties van de samenwerkende partners zijn van harte uitgenodigd voor het netwerkevent op donderdagavond 25 januari vanaf 18.00 uur. Zo bouwen wij verder aan het Governance Network Dutch Caribbean.
 • De Governance Week is opgebouwd uit verschillende onderdelen. U kunt kiezen voor een 2-daagse leergang eventueel in combinatie met een of meer expert masterclasses. U kunt ook kiezen voor uitsluitend een of meer masterclasses. Uiteraard is het ook mogelijk om in te schrijven voor het gehele weekprogramma. U kiest wat u het beste past.

Sprekers, docenten & trainers

Onze sprekers, docenten en trainers zijn afkomstig uit zowel het Caribisch deel van het Koninkrijk als uit Nederland. Zij zijn ervaren commissarissen, bestuurders en/of professionals op specifieke kennisterreinen die zich met ambitie en enthousiasme inzetten voor de professionalisering van het commissariaat.

Aan het programma zullen onder anderen deelnemen:

 • De heer mr. dr. Aubrich Bakhuis, Fellow van Themis Institute for Governance & Leadership, gastdocent corporate governance aan de University of Curaçao en lid van de raad van toezicht van de Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN).
 • De heer mr. Huib Bartels, Adviseur NR Governance op het gebied van search, boardroom advies en zelfevaluatie en docent NR Academy op het gebied van soft skills, Consulent Van Ede & Partners, Voorzitter RvT SWZ Wassenaar, voorzitter Steunfonds Nederlands Lyceum, oud lid bestuur Stichting Madurodam en oud voorzitter Stichting Madurodam Kinderfonds.
 • Mevrouw mr. Sueena Francisco, Partner OX & WOLF Legal Partners, commissaris bij Stichting Bureau Toetsing en Normering Overheidsentiteiten.
 • Mevrouw mr. Annelies de Groot Kooijman, Adviseur NR Governance op het gebied van search, boardroom advies en zelfevaluatie en docent NR Academy op het gebied van Good Governance, Voorzitter RvC van UPS Supply Chain Services Nederland B.V., Vicevoorzitter RvC van Astellas Pharma Europe B.V., oud voorzitter RvC van Danone Baby and Medical Nutrition Nederland B.V.
 • Mevrouw Lesley-Ann Harms-Brodie, MSc., CEO at Ennia.
 • Mevrouw Neysa Isenia, MSc., RA, Chief Financial Officer van Aqualectra Utility N.V., commissaris bij Curaçao Industrial & International Trade Development Company (CURINDE) N.V.
 • De heer mr. Raymond Kertokarijo, decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.
 • Mevrouw drs. Filia Kramp, auteur en Voorzitter RvC Curaçao Medical Center.
 • De heer drs. Robbert Kroon, onder meer bestuurder van de Galan Groep en bestuurder en tevens Founding Father van het Themis Institute for Governance & Leadership.
 • De heer Prof. Dr. Frank Kunneman, onder meer advocaat en hoogleraar Privaat Recht en Corporate Governance, University of Curaçao, Lid RvC van Maduro & Curiel’s Bank N.V., Founding Father van het Themis Institute for Governance & Leadership.
 • Mevrouw Jessica Russel-Lucasius MSc., Directeur LUCA 360 B.V., geeft leiding aan de niet-fossiele en duurzame bedrijfsontwikkeling en assetontwikkeling bij RdK, Lid RvC Maduro & Curiel’s Bank.
 • De heer mr. Gijsbert Turkenburg, RA, independent consultant, partners with ArcasPartners and former partner BigFour Audit firm.
 • De heer mr. Farouk de Windt, CISA, Oprichter & CEO bij ARCAS Partners en Bestuurslid van Institute of Internal Auditors.

Samen zorgen deze sprekers, docenten en trainers voor een unieke mix van kennis en ervaring. Voor een zo interessant en actueel mogelijk programma zal een beperkt aantal modules real time online worden ingeleid.

Bekijk de brochure

cedeo-erkenning klanttevredenheid 98,8% meerdere punten Babel