Chris Breedveld

Chris Breedveld benoemd tot voorzitter bij De Letselschade Raad

Per 1 januari is Chris Breedveld benoemd als voorzitter De Letselschade Raad. Hij is de opvolger van Tjibbe Joustra die deze functie neerlegt vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn.

Chris Breedveld zal deze toezichthoudende functie vervullen naast zijn reguliere werk als Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Portretfoto Chris Breedveld