Geert van den Goor benoemd als lid Audit Advisory Committtee bij Algemene Rekenkamer

Geert van den Goor is met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot lid van het Audit Advisory Committee (AAC) van de Algemene Rekenkamer.

Geert van den Goor is momenteel Group Managing Partner van Valcon, een adviesbureau op het gebied van digitalisering en data. Eerder werkte hij onder meer bij adviesbureau Accenture. Daarnaast is Van den Goor ervaren toezichthouder. Hij is lid van de raad van toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam en tot voor kort ook van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. 
Het Audit Advisory Committee adviseert de president, het college en de secretaris over de dagelijkse gang van zaken van de Rekenkamer.

Geert van den Goor volgt Philippe Raets op, die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.