Gerard Bolder benoemd als lid RvC bij ARN Auto Recycling Nederland

Per mei 2023 is Gerard Bolder benoemd als lid Raad van Commissarissen bij ARN Auto Recycling.

Gerard Bolder heeft dertig jaar voor Ford gewerkt, onder meer als algemeen directeur van Ford Nederland. Hij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht bij RDW.