Evalueren, analyseren en altijd weer leren

Governanceproof advies voor besturen en raden 

Een effectieve raad, van toezicht of van commissarissen, is een raad die vrijuit zijn werk kan doen. Zonder onderlinge irritaties, zwakke schakels of kennishiaten. 
NR biedt gevalideerde analyse instrumenten, (team)coaching en advies om aanwezige competenties te versterken en om een raad (verder) te professionaliseren. 

Begeleide zelfevaluatie 

Het ongemak van zelfreflectie verdwijnt vanzelf als het effect voelbaar wordt. Met een grondige en begeleide analyse van processen en groepsdynamiek vergroot NR het reflectieve vermogen en effectiviteit van elke raad elke drie jaar. 

Zelfevaluatie in eigen beheer

NR biedt een online survey voor RvC’ en RvT’s om de tussentijdse jaarlijkse evaluatie in eigen beheer te doen. Middels zo’n 60 governanceproof vragen komen bespreek- en verbeterpunten boven om zelf of onder begeleiding mee aan de slag te gaan. Lees meer op zelfevaluatieonline.nl.

Boardroomadvies

Ingewikkelde vraagstukken, individueel functioneren, de relatie met bestuur en stakeholders en conflictsituaties verdienen een ervaren, externe adviseur. NR staat commissarissen bij met vertrouwelijk advies van evaluatie en teamsamenstelling tot groepsdynamiek en de belangen van stakeholders.

(Team)Coaching 

NR helpt zittende en nieuwe commissarissen hun plek in het team te vinden en te groeien. Dat geldt ook voor bestuurders die voor het eerst te maken krijgen met een RvC.

Bestuursondersteuning

Vanwege de complexiteit en actualiteit van governance, bieden we doorlopend advies en ondersteuning aan bijvoorbeeld:
- Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)
- Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (Stichting ITGD)

Logo van VITP

Weten begint met vragen

Er zijn allerlei situaties waarin een externe expert kan helpen. Om tot een oplossing te komen, de weg daar naartoe te versnellen of simpelweg dat proces aangenamer voor alle betrokkenen te maken. Maar ook om kansen te zien, te creëren en te verzilveren is de blik van buiten zeer nuttig. Zeker als je zoals wij door een governancebril kijkt. Neem gerust contact op. Voor een vertrouwelijk gesprek, bel Olaf Smits van Waesberghe op 06 21811654.