Checklist Keuze huisbank

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Keuze huisbank

Voor de raad van toezicht en de auditcommissie zijn de volgende vragen van  belang.

Keuze voor de huisbank

  • Wordt de keuze van  bankrelatie onderbouwd met financieel- technische argumentatie?
  • Werkt  de zorginstelling met een huisbankier of wordt er een spreiding toegepast?
  • Is de huisbank een strategisch partner die een actieve bijdrage levert aan het  realiseren van  de doelstellingen van  de zorg- organisatie?

Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Sector

Er zijn geen kennisbankitems gevonden.

Als u gefilterd heeft op sector én op thema, dan werkt het beter om of alleen op sector of alleen op thema te filteren.