Trendbreuk in zoektocht personeel

HR: van werving naar behoud
Onderzoek

HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar niet langer de werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van huidige medewerkers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, Berenschot en Performa. Voer, ook voor toezicht, in de gesprekken met bestuurders.

In het onderzoek een ranglijst van HR-prioriteiten voor 2019 en de verwachtingen voor 2020. Werving en selectie stijgt als HR-thema al sinds 2015 op de ranglijst. Dit jaar stijgt het zelfs naar de eerste plaats. Het aantal respondenten dat momenteel problemen ervaart met de werving van nieuwe medewerkers (75%) is iets hoger dan in 2018 (71%), maar ligt iets onder de verwachting die men in 2018 voor 2019 uitsprak (78%). Het lijkt erop dat de HR-professionals voor het eerst in jaren niet werden overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2020 is er naar verwachting amper meer sprake van een toename (stijging van 1%). ‘Een trendbreuk lijkt aanstaande’, zegt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. ‘Of dit een gevolg is van een stagnerende economische groei, is niet duidelijk, maar het HR-speelveld zal zeker veranderen.’

Van werving naar behoud

24% van de ondernemers wordt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door een tekort aan medewerkers. Volgend jaar wordt juist het behoud (ontwikkeling en scholing van werknemers) het grootste struikelblok en het belangrijkste beleidsthema van HR-professionals in 2020 blijkt uit het HR-Trends rapport. Van der Spek: ‘Na jarenlang een krappe arbeidsmarkt te hebben gehad, waarbij sommige organisaties van alles uit de kast haalden om nieuw talent aan te trekken, lijkt de focus meer te liggen op het optimaliseren van de inzet van de bestaande medewerkers.’ Ondanks deze groter wordende focus heeft 22% van de respondenten nog géén aanvullende initiatieven genomen om mensen te binden aan de organisatie. De 78% die in 2019 wél aanvullende initiatieven neemt, kiest vooral voor het intensiveren van het opleidings- of loopbaanprogramma. Andere belangrijke initiatieven zijn flexibilisering van het arbeidsvoorwaardenpakket en het onderzoeken van betrokkenheid.

Kritische sectoren

De focus op behoud betekent overigens niet dat het aantrekken van nieuw talent geen probleem meer zal zijn voor ondernemers. Ondernemers voorzien in 2020 nog net iets meer moeite te hebben met het aantrekken van medewerkers dan zij in 2019 ervaren. Binnen de sector onderwijs zijn de wervingsproblemen momenteel het grootst De bouwsector en de gezondheidszorg volgen op de voet. Voor volgend jaar is het vooral die laatste sector die problemen verwacht op het gebied van werving. Ook met betrekking tot behoud van medewerkers verwacht men problemen in de gezondheidszorg. Ook het openbaar bestuur en de sector informatie en communicatie hebben hiermee te maken.

Moeilijkst vervulbare functies

De mate waarin HR-professionals momenteel wervingsproblemen ondervinden, verschilt per functie. Zo heeft 61% van de respondenten regelmatig of vaak moeite met het werven van operationeel medewerkers. In deze groep is de relatieve stijging ten opzichte van vorig jaar ook meteen het sterkst, met vijftien procent. Verder vinden de ondervraagden het moeilijk om medewerkers te vinden die bedreven zijn in de techniek, onderhoud en ICT.

Regio’s

De regio's die de meeste krapte ervaren en dus moeite hebben om vacatures vervuld te krijgen zijn Midden- en Oost-Brabant, Noord Holland Noord en Gelderland Midden en Zuid, gevolgd door Utrecht en Flevoland. Deze regio's komen ook naar voren in de verdeling van de economische groei in 2018 zoals deze begin april door het CBS werd gepresenteerd.

Kijk hier voor het gehele onderzoek.

Voor contact met Hans van der Spek, kijk hier.