Shirley Mathoera nieuw bestuurslid Stichting NR

Het bestuur van Stichting NR heeft Shirley Mathoera op 12 juni 2023 benoemd als onafhankelijk bestuurslid. Shirley Mathoera is Partner bij de WissemaGroup met speerpunten zoals HR Management en strategie. Als trainer/coach verzorgt zij trainingen voor ondernemingsraden en HR professionals en bestuurders. Naast deze functie is Shirley voorzitter van het bestuur van De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, een vereniging die verbinding maakt tussen zeggenschap, medezeggenschap en medewerkers. Doel is lobby naar de politiek om de medezeggenschap in Nederland te versterken.

Shirley Mathoera

“In mijn werk wil ik verbinding creëren tussen mensen zodat ze als team het beste uit zichzelf kunnen halen. Termen als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn daarin voor mij geen buzzwords. Het zijn randvoorwaarden voor het adresseren van de maatschappelijke vraagstukken waar we als samenleving voor staan. En daar hebben we allemaal een rol in te spelen, of je nou lid bent van de ondernemingsraad of in de raad van commissarissen zit. Ik houd ervan mensen uit te dagen om zich bewust te worden van de eigen denkbeelden en hoe die zich verhouden tot de perspectieven van anderen. Pas dan kom je tot het echt goede gesprek. En dat mag best even schuren, als je maar open blijft staan en elkaar weer weet te vinden, ook als je het niet eens bent met elkaar. Alleen kun je het verschil namelijk maken, maar samen kun je verandering creëren.”

NR Governance en Stichting NR

NR Governance is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting NR, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.
Stichting NR is in 2002 door CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW opgericht en richt zich op de verbetering van het commissariaat met als uitgangspunt het Rijnlandse model waarin de belangen van alle stakeholders in de samenleving en organisaties serieus worden genomen. Stichting NR is uitgegroeid tot een specialist met een eigen visie op governance, sterke netwerken, een stevige positie in de search & selectie markt, boardroomadvies en een goed ontwikkeld kennisprogramma.

NR is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting NR, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Lees meer over de stichting.

Portretfoto Shirley Mathoera