High Level Toezicht 2023, startdatum 17 maart

Als ervaren commissaris krijg je steeds meer oog voor de complexiteit van de organisatie, de tone at the top en de effectiviteit van de raad. Je eigen inbreng binnen de raad wordt steeds onderscheidender, mits je in je eigen ontwikkeling blijft investeren. Dat gaat verder dan het volgen van een verdiepende masterclass: het gaat om het verbeteren van de eigen, persoonlijke effectiviteit. High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling. Het programma is specifiek gericht op mensen die hun sporen hebben verdiend in bestuur en toezicht, kennis hebben van governance en zicht hebben op de valkuilen.

Reflectie met topcommissarissen

Verdieping ontstaat door interactie en onderlinge reflectie met peers. Uniek aan High Level Toezicht is dat individuele deelnemers met een of meer topcommissarissen in contact worden gebracht om issues, thema’s of dilemma’s te bespreken die actueel zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en toezichtpraktijk. Daarnaast geeft een persoonlijk assessment aan de hand van de nieuwste EQ-testen aanknopingspunten voor verdere verdieping.

Onze sprekers zijn gezaghebbende personen, elk aan de top van hun eigen sector en/of thema. Zij reiken de deelnemers verschillende perspectieven en innovatieve ideeën aan en dagen ze uit om uit de eigen comfort zone te treden. Onze gidsen, zelf ervaren commissarissen, ondersteunen de deelnemers in hun persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de eigen impact.

Portretfoto's docenten High Level ToezichtEnkele van onze docenten (v.l.n.r.): Dick Swaab, Jeannine la Rose, Ruben van Zwieten, Trude Maas

Praktische informatie

High Level Toezicht bestaat uit drie gemeenschappelijke bijeenkomsten van anderhalve dag (vrijdag gehele dag inclusief avond en zaterdagochtend) en een vierde, afsluitende bijeenkomst met diner. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Doorn of Den Dolder. De plenaire groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers en in kleinere groepen gaat men aan de slag met reflectie. Iedere deelnemer wordt vooraf geïnterviewd om inzicht te krijgen in de persoonlijke leerdoelen en gevraagd een actueel dilemma als casus in te brengen. Bekijk hier de uitgebreide omschrijving van het programma

Data High Level Toezicht, start maart 2023

START MAART 2023
1ste kwartaal intakegesprek en aanleveren casus
17 en 18 maart bijeenkomst 1
14 en 15 april bijeenkomst 2
12 en 13 mei bijeenkomst 3
16 juni bijeenkomst 4 inclusief afsluitend diner & certificaatuitreiking

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via 070-324 3091.

Begin- en einddatum sessie
-