Joost van Mierlo

Docent

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo (1962) is partner medezeggenschapsrecht/collectief arbeidsrecht bij De Voort Advocaten l Mediators in Tilburg. Hij is zo’n 30 jaar werkzaam op het terrein van medezeggenschapsrecht, collectief arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In die hoedanigheid adviseert en begeleidt hij ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders onder meer bij ingewikkelde medezeggenschapsrechtelijke aangelegenheden als fusies & overnames en grote reorganisaties, en bij lastige vraagstukken aangaande medezeggenschap en governance.

Joost combineert de medezeggenschapsrechtelijke praktijk rondom governance-aangelegenheden met het schrijven van wetenschappelijke artikelen, met het geven van lezingen en het verzorgen van masterclasses. In 2013 rondde hij een proefschrift af over de spanning tussen het medezeggenschaps- en het ondernemingsrecht. Dit proefschrift is als boek verschenen in de serie Uitgaven vanwege het Van Der Heijden Instituut.

Sinds begin 2020 is Joost voordrachtcommissaris bij Sitech Services B.V.. Daarnaast vervult en vervulde hij diverse (onbezoldigde) toezichtfunties, onder meer in het onderwijs en de zorg.

Joost op LinkedIn

LinkedIn Joost

Portretfoto Joost van Mierlo