Katherine Diaz

Operationeel directeur NR Academy

Katherine Diaz is als adviseur verbonden aan Nationaal Register. Zij is maatschappelijk betrokken als vrijwilliger bij diverse jeugdorganisaties en is toezichthouder in het onderwijs. In 2020 trad zij aan als brancheambassadeur Jeugdzorg bij de NVTZ en sinds 2017 is zij coördinator van het netwerk The Midfield, waar zij zich inzet voor de verdere professionalisering van het toezicht in de semipublieke sector.

Huidige nevenfuncties

  • Brancheambassadeur Jeugdzorg NVTZ
  • Lid Raad van Toezicht SWV Kindkracht, vz. kwaliteitscommissie
  • Coördinator The Midfield

Opleiding

  • Leergang Waardegedreven Leiderschap, OnTheGood
  • Facilitator Excellent Leadership, Zenger Folkman
  • Leergang voor nieuwe toezichthouders, PM Seminars
  • Master Medische Antropologie en Sociologie, Universiteit van Amsterdam
  • Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam
Portretfoto Katherine Diaz

Contactgegevens

Tel: 06 4644 3395
E-mail: kdiaz@nrgovernance.nl