Katherine Diaz

Adjunct-directeur Stichting NR / Business Development NR Governance

Katherine Diaz is adjunct-directeur Stichting NR en houdt zich bezig met Business Development van NR Governance. Haar focus ligt op de verdere professionalisering van het (intern) toezicht. 

Ook houdt zij zich bezig met visievorming omtrent het toezicht in 2030 door onderzoek, projecten en publicaties op actuele thema’s als duurzaamheid, digitalisering en diversiteit. Met deze expertise adviseert zij bestuur en toezicht in de publieke en semi-publieke sector.

‘Good governance en effectief toezicht versterken elkaar’

Katherine is zelf lid Raad van Toezicht bij Stichting Kindkracht, een samenwerkingsverband in het Onderwijs. Zij behaalde twee Masters aan de Universiteit van Amsterdam in Psychologie en Medische Antropologie en Sociologie.

Nevenfuncties

Brancheambassadeur Jeugdzorg NVTZ
Lid Raad van Toezicht SWV Kindkracht, vz. kwaliteitscommissie
Coördinator The Midfield

Opleiding

Leergang Waardegedreven Leiderschap, NR
Facilitator Excellent Leadership, Zenger Folkman
Master Medische Antropologie en Sociologie, Universiteit van Amsterdam
Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Katherine op LinkedIn

LinkedIn Katherine

Portretfoto Katherine Diaz

Contactgegevens

Tel: 06 46 44 33 95
E-mail: kdiaz@nrgovernance.nl