Katherine Diaz

Operationeel directeur NR Academy en adjunct-directeur Stichting NR

Katherine Diaz is Operationeel Directeur NR Academy en adjunct-directeur Stichting NR. Haar focus ligt op de verdere professionalisering van het (intern) toezicht. Dit doet zij onder andere door het ontwikkelen en organiseren van opleidings- en incompany programma’s volgens de meest moderne opvattingen rondom good governance.

Ook houdt zij zich bezig met visievorming omtrent het toezicht in 2030 door onderzoek, projecten en publicaties op actuele thema’s als duurzaamheid, digitalisering en diversiteit. Met deze expertise adviseert zij bestuur en toezicht in de publieke en semi-publieke sector.

‘Good governance en effectief toezicht versterken elkaar’

Katherine is zelf lid Raad van Toezicht bij Stichting Kindkracht, een samenwerkingsverband in het Onderwijs. Zij behaalde twee Masters aan de Universiteit van Amsterdam in Psychologie en Medische Antropologie en Sociologie.

Nevenfuncties

Brancheambassadeur Jeugdzorg NVTZ
Lid Raad van Toezicht SWV Kindkracht, vz. kwaliteitscommissie
Coördinator The Midfield

Opleiding

Leergang Waardegedreven Leiderschap, NR
Facilitator Excellent Leadership, Zenger Folkman
Master Medische Antropologie en Sociologie, Universiteit van Amsterdam
Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Katherine op LinkedIn

LinkedIn Katherine

Portretfoto Katherine Diaz

Contactgegevens

Tel: 06 4644 3395
E-mail: kdiaz@nrgovernance.nl