Lizzy Doorewaard

Docent

Lizzy Doorewaard is een ervaren bestuurder en professioneel toezichthouder bij profit en non-profit organisaties, waaronder Staatsbosbeheer (voorzitter financiële commissie RvT), de NPO (voorzitter RvT a.i.), Grant Thornton accountants en adviseurs en MVO Nederland. Zij studeerde politicologie en promoveerde op de economische faculteit van de Vrije Universiteit op de relatie tussen bedrijfsleven en overheid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij was partner bij Twynstra Gudde organisatieadviseurs en algemeen directeur van SBI, een trainingsorganisatie gespecialiseerd in medezeggenschap en leiderschap met eigen trainingslocaties. Nu is Lizzy naast haar verschillende commissariaten betrokken bij verschillende trainingen voor toezichthouders en bij de accreditatie voor bestuurders (voor NVZD) en commissarissen.