De 7 B's van goed werkgeverschap

De werkgeversrol is een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Toch krijgt deze kerntaak in de
semipublieke sector nog niet altijd de vereiste aandacht en professionele invulling, merken we als NR Governance en Wesselo in de praktijk.

De focus ligt vaak op de toezicht- en adviesrol, terwijl ook adequaat werkgeverschap bepalend is voor de kwaliteit van de governance: het vermogen om de leiders te selecteren en inspireren die de strategische doelstellingen van de organisatie nu en in de toekomst kunnen realiseren. 

Daarbij past een brede visie op de veranderende rol als werkgever. Deze reikt verder dan alleen het benoemen, beoordelen en belonen van het bestuur en omvat bijvoorbeeld ook gedegen opvolgingsplanning, soft skills, een brede blik op het volledige functie- en loongebouw van de organisatie en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

De invulling van goed werkgeverschap is nog volop in ontwikkeling, zo kwam naar voren tijdens de interviews en een rondetafeldiscussie (op basis
van Chatham House Rule) met governance-experts, bestuurders, toezichthouders en commissarissen voor deze publicatie. Dat leverde mooie leerervaringen, praktijkvoorbeelden en best & bad practices op, die we graag met u delen.

Inhoud van het boekje: 

1. DE B VAN BEMENSING

2. DE B VAN BENOEMEN

3. DE B VAN BEOORDELEN

4. DE B VAN BELONEN

5. DE B VAN BALANS

6. DE B VAN BEGELEIDEN

7. DE B VAN BOARDROOMDYNAMIEK

 

(Uitgave  april 2024, 126 pagina's A6 formaat)

Klik op 'bestel' om een fysiek exemplaar te bestellen of lees de publicatie online (klik op de omslag en lees in Issuu).

 

Prijs ex btw en verzendkosten
€ 20,00