Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland

Op 12 maart 2019 is het onderzoek "Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland" overhandigd aan Hans de Boer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT in samenwerking met VNO-NCW.

Als de top van het Nederlands bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op hun organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering. Dat blijkt uit een onderzoek bij de top van het Nederlands bedrijfsleven.

Het onderzoek is uitgevoerd bij besturen, directies, RvC’s en RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en semipublieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering. “We wilden graag beter inschatten hoe de hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT. “We kunnen eigenlijk maar één algemene conclusie trekken naar aanleiding van de resultaten: de top is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik.”

In het boekje treft u de volgende onderwerpen:

1 Achtergronden bij de nulmeting
1.1 De aanleiding
1.2 De opdracht
1.3 De focus van het onderzoek: digitalisering en digitale transformatie

2 Algemene inzichten/observaties op basis van de nulmeting
2.1 Achtergrond deelnemers
2.2 Belang van ICT
2.3 Kennis van en ervaring met ICT
2.4 Betekenis digitale transformatie
2.5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie
2.6 Zorgen omtrent kennis en expertise
2.7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten
2.8 Digitale transformatie op de agenda
2.9 Kennis en expertise binnen de boardroom

3 Suggesties naar aanleiding van de nulmeting
3.1 Achtergrond deelnemers
3.2 Belang van ICT
3.3 Kennis van en ervaring met ICT
3.4 Betekenis digitale transformatie
3.5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie
3.6 Zorgen omtrent kennis en expertise
3.7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten
3.8 Digitale transformatie op de agenda
3.9 Kennis en expertise binnen de boardroom

Reflectie
Onder-, over- en inschatting

Bijlage A
Specifieke inzichten uit de nulmeting
A-1 Achtergrond deelnemers
A-2 Belang van ICT
A-3 Kennis van en ervaring met ICT
A-4 Betekenis digitale transformatie
A-5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie
A-6 Zorgen omtrent kennis en expertise
A-7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten
A-8 Digitale transformatie op de agenda
A-9 Kennis en expertise binnen de boardroom

Bijlage B
De uitvoering en uitvoerenden van het onderzoek
B-1 De uitvoering
B-2 De uitvoerenden

Onderzoekers
prof. dr. Marcel Thaens (PBLQ en EUR)
prof. dr. Valerie Frissen (SIDN fonds en Universiteit Leiden)
met medewerking van en ondersteuning door Johanna Rocha Pfaff

(Uitgave maart 2019, 76 pagina's)