1-meting digitale transformatie in boardrooms in Nederland

Tijdens ons Lustrumsymposium op 12 april 2022 is deze 1-meting digitale transformatie in boardrooms in Nederland overhandigd aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Deze publicatie is een verslag van een 1-meting naar de mate waarin digitale transformatie vorm krijgt in boardrooms in Nederland. Het initiatief hiervoor ligt bij NR Governance in samenwerking met VNO-NCW, CIO Platform Nederland, Microsoft en NLdigital. Deze 1-meting borduurt voort op een nulmeting uit het voorjaar van 2018. Ontwikkelingen op dit gebied staan echter niet stil en het vierde lustrum van het NR biedt een geschikte aanleiding om een 1-meting uit te voeren:
wat is er inmiddels veranderd in de boardrooms qua kennis van, en oog voor, niet alleen de risico’s, maar ook de kansen die digitale technologie en digitalisering bieden?

De 1-meting betreft net als de nulmeting beursfondsen, mid-marketbedrijven en (semi)publieke organisaties, waarbij de vraag hoe bestuur, directie en RvC/RvT aankijken tegen, dan wel omgaan met, actuele vraagstukken ten aanzien van digitalisering.

In het boekje treft u de volgende onderwerpen:

1. Achtergronden bij de 1-meting

1.1 De aanleiding
1.2 Opdrachtformulering
1.3 De focus van het onderzoek: digitalisering en digitale transformatie

2. Algemene inzichten/observaties op basis van de 1-meting

2.1 Achtergrond deelnemers
2.2 Belang van ICT
2.3 Kennis van en ervaring met ICT
2.4 Betekenis digitale transformatie
2.5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie
2.6 Zorgen omtrent kennis en expertise
2.7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten
2.8 Digitale transformatie op de agenda
2.9 Kennis en expertise binnen de boardroom

3. Suggesties naar aanleiding van de 1-meting digitale transformatie

3.1 Achtergrond deelnemers: zorg voor meer diversiteit
3.2 Stuur op strategisch belang van digitalisering
3.3 Kennis en ervaring met ICT: blijf het kennisniveau verbreden en verdiepen
3.4 Betekenis digitale transformatie: bepaal de (mogelijke) impact op de eigen
organisatie, formuleer een visie en trek goede mensen aan
3.5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie: het helpt om een CIO of
CDO te hebben
3.6 Zorgen omtrent kennis en expertise: waak voor zelfoverschatting en bouw
‘know how’ op
3.7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten: verklein de afhankelijkheid
van externe expertise
3.8 Geef digitale transformatie een vaste plek op de agenda
3.9 Kennis en expertise binnen de boardroom

4. Reflectie

Bijlage A Specifieke inzichten uit de 1-meting
A. 1 Achtergrond deelnemers
A. 2 Belang van ICT
A. 3 Kennis van en ervaring met ICT
A. 4 Betekenis digitale transformatie
A. 5 Betekenis digitale ontwikkelingen in de strategie
A. 6 Zorgen omtrent kennis en strategie
A. 7 Geëquipeerd zijn voor strategische besluiten
A. 8 Digitale transformatie op de agenda
A. 9 Kennis en expertise binnen de boardroom

Bijlage B De uitvoering en uitvoerenden van het onderzoek

B. 1 De uitvoering
B. 2 De uitvoerenden

(Uitgave april 2022, 74 pagina's)

Klik op 'bestel' om een fysiek exemplaar te bestellen of lees de publicatie online (klik op de omslag en lees in Issuu).

Prijs ex btw en verzendkosten
€ 20,00