Drie leden Raad van Toezicht

Drie leden Raad van Toezicht

VO Haaglanden

Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting bestaat uit tien scholen op 22 locaties in Den Haag en Rijswijk. De scholen zijn Dalton Den Haag, praktijkschool De Einder, Gymnasium Haganum, Haags Montessori Lyceum, Lyceum Ypenburg, Johan de Witt Scholengroep, Maerlant-Lyceum, Maris College, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en het Segbroek College. Sinds de oprichting van de stichting in 2003 verzorgen de tien scholen voor voortgezet onderwijs, met 1.600 medewerkers, onderwijs voor meer dan 15.000 leerlingen.
De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept en kennen daarbij een sterke verbondenheid. Meerwaarde ontstaat door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting.

Profielen drie leden Raad van Toezicht

De Raad van toezicht zoekt drie nieuwe leden die zich kwalificeren als betrokken, actieve en bereikbare toezichthouders. Specifiek worden de volgende eisen gesteld:

  • een kandidaat die thuis is op het terrein van onderwijsbestuur en daarin een deskundige en senior sparringpartner is voor het bestuur. Een ervaren toezichthouder die lid van de commissie onderwijs en kwaliteit zal worden.
  • een kandidaat met expertise op het terrein van financiën (RA, control). Deze kandidaat is een ervaren toezichthouder en zal met deze ervaring de rol van voorzitter van de auditcommissie op zich nemen.
  • een kandidaat met kennis op het gebied van ICT en digitalisering in het onderwijs. Een kandidaat die visie heeft en – vanuit een bestuurlijk perspectief – deskundig is op het terrein IT-technologie, innovatie en cybersecurity. Ervaring als toezichthouder is voor dit profiel geen vereiste.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
kennis onderwijsbestuur, expertise onderwijsfinanciën en expertise ICT en digitalisering
Locatie
Den Haag