Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Hersenstichting

De Hersenstichting is opgericht in 1989 vanuit de wens om meer hersenonderzoek in Nederland mogelijk te maken. Doel was aanvankelijk vooral het werven van fondsen om wetenschappelijk hersenonderzoek te financieren. Dit doel is in de loop der jaren aanzienlijk verbreed. De Hersenstichting is nog steeds financier van onderzoek maar investeert ook in voorlichting en agendasetting. De Hersenstichting is privaat gefinancierd en beschikt over alle relevante keurmerken van de goede doelen branche. De Hersenstichting beschikt over en maakt deel uit van uitgebreide netwerken van wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, patiëntenverenigingen en media. De organisatie is lid van de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarin afstemming wordt gezocht over gezamenlijke thema’s als preventie en dierproeven. De Hersenstichting is ook initiatiefnemer van Hoofdzaken waarin neurologie en psychiatrie samen komen in een ambitieus tienjarig kennis- en innovatieprogramma.

De ontdekkingen en ontwikkelingen op het vlak van hersenen – zowel hersenaandoeningen als het gezond houden van hersenen – volgen elkaar snel op. De publieke belangstelling en de media-aandacht voor hersenen zijn groot. Niet alleen voor de werking van de hersenen in het algemeen, maar ook voor hersenaandoeningen en het zo lang mogelijk gezond houden van het brein.

Profiel lid Raad van Toezicht Hersenstichting

Selectiecriteria voor alle leden:

 • Warm hart voor de doelstelling van de Hersenstichting en bereid zijn dit uit te dragen;
 • Betrouwbaarheid, integer, commitment – zeker wanneer het er even om spant – bereikbaar en beschikbaar zijn;
 • Oog voor het versterken van onze impact, maar met respect voor het gedegen, betrouwbare profiel van de Hersenstichting;
 • Inspireren en klankborden op strategisch niveau en een onafhankelijke kritische opstelling ten opzichte van de directeur-bestuurder;
 • Affiniteit met het specifieke karakter van impactgerichte gezondheidsfondsen;
 • Ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties;
 • Het zien van samenhangen in vraagstukken en het kunnen denken in hoofdlijnen;
 • Een relevant netwerk openstellen.

Portefeuille ‘patiëntperspectief centraal’

De nieuw te werven portefeuillehouder brengt ook nog een aanvullende set aan ervaring mee:

 • Brede ervaring op bestuurlijk niveau in de zorgsector en een ervaren toezichthouder;
 • Een sterke voorstander en pleitbezorger van het centraal stellen van de behoefte van de patiënt; brengt dit perspectief in in de raad;
 • Heeft ervaring met het implementeren van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk via de verschillende mogelijke routes waaronder startups en verzekerde zorg via zorgverzekeraars;
 • Affiniteit met besturings- en besluitvormingsprocessen en de rol van medezeggenschap van patiënten en naasten;
 • Is bekend in de wereld en het krachtenveld van patiëntenorganisaties, andere patiëntinitiatieven en zorginstellingen alsmede beslissers in de zorg; ervaring op dit gebied met niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH) is een pré;
 • Is bekend met de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen het veld, inclusief de overheid;
 • heeft minimaal 1x per jaar contact met de adviesraad van ervaringsdeskundigen
 • Is bereid de rol van voorzitter Remuneratiecommissie op zich te nemen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Patiëntperspectief centraal
Locatie
Den Haag