Inkomend voorzitter Raad van Toezicht

Inkomend voorzitter Raad van Toezicht

NUOVO Scholen

De Raad van Toezicht van NUOVO is op zoek naar een inkomend voorzitter met hart voor openbaar voortgezet onderwijs en stevige toezichtervaring. Met de Raad van Toezicht en het CvB maakt de inkomend voorzitter het verschil voor onderwijs van de jeugd in Midden Nederland. NUOVO biedt met 15 scholen en een diverse organisatie kwalitatief goed onderwijs, waarmee de leerlingen zichzelf en hoe ze zich tot de wereld verhouden kunnen ontdekken en helpt hen om hun plek in de samenleving betekenisvol in te vullen. Uitgekeken wordt naar iemand met een heldere rolopvatting, vernieuwingsgezind is en een stimulerende persoonlijkheid meebrengt.

NUOVO Scholen is een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs die zich op een proactieve en vooruitstrevende manier inzet ten behoeve van het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. In de achterliggende jaren zijn op constructieve en positieve wijze fusies tussen stedelijke en regionale scholen gerealiseerd.

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NUOVO is op zoek naar een inkomend voorzitter met hart voor openbaar voortgezet onderwijs en stevige toezichtervaring. Uitgekeken wordt naar iemand met natuurlijk gezag, een heldere rolopvatting heeft, vernieuwingsgezind is en een stimulerende persoonlijkheid meebrengt.

In het bijzonder vertaalt zich dit naar een voorzitter die: 

 • algemeen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring meebrengt en ervaring heeft met de complexiteit van de publieke sector.
 • zich verbindt met de strategie en met de missie, kernwaarden en doelstellingen van NUOVO;
 • moed toont en vernieuwingsgezindheid is om de strategische ambities te realiseren en onderwijs innovaties te stimuleren;
 • over het natuurlijke gezag beschikt om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht, het college van bestuur en in-en externe stakeholders optimaal te laten plaatsvinden;
 • over kennis beschikt van de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs(beleid). Inzicht op dit gebied in de regio Utrecht/Zeist/Nieuwegein/Utrechtse Heuvelrug is een pré;

Competenties:

 • heeft integrerende, conflictoplossende kwaliteiten om bij een diversiteit aan belangen en opvattingen een constructief geheel te smeden;
 • is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit;
 • beschikt over goede voorzittersvaardigheden om vergaderingen efficiënt en kwalitatief goed te leiden. Heeft respect voor de inbreng van alle betrokkenen en met een helder resultaat aan het eind van de vergadering. Communicatief sterk.

Good Governance:

 • ontwikkelt en bewaakt de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Toezicht en in relatie tot het CvB en met gepaste afstand tot de bestuurders de toezichthoudende rol vervult;
 • is een volwaardige, benaderbare gesprekspartner voor de bestuurders, de overige leden van de Raad, de GMR en zo nodig voor externe stakeholders zoals wethouders en de inspectie;
 • vervult een verbindende rol in de klankbordfunctie met de bestuurders en de Raad van Toezicht.
 • neemt zitting als lid in de remuneratiecommissie en brengt ervaring en visie in op de werkgeverspositie richting het CvB;
 • waarde hecht aan het belang van medezeggenschap en aan het voortzetten van de goede relatie met de GMR;
 • voldoende tijd en toewijding heeft om inhoud te kunnen geven aan deze rol.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Utrecht