Lid Bestuur

Lid Bestuur

Tropenbos International

Tropenbos International is een in Nederland gevestigde stichting opgericht in 1988 om onderzoek naar tropische bossen aan Nederlandse universiteiten te coördineren. Sindsdien heeft de stichting zich ontwikkeld van een onderzoeksorganisatie met een technische kijk op bossen, naar een kennismakelaar gericht op het beheer van - en beleid voor tropische bossen en hun waarde voor de mens.

Bij de benoeming van bestuursleden streeft de stichting naar een diverse samenstelling, divers voor wat betreft achtergrond, ervaring, leeftijd en gender. De leden zijn kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar.

Bestuursleden van Tropenbos International hebben uiteenlopende professionele achtergronden en zijn ervaren en integer en beschikken over voldoende tijd voor de vervulling van hun functie.

Profiel expertise organisatorische vernieuwing en netwerkontwikkeling

Functievereisten van Tropenbos International:

1.      Onderschrijven van de missie van Tropenbos International;
2.      Ervaring met ontwikkelingssamenwerking;
3.      Affiniteit met het werkveld waarin Tropenbos International zich beweegt;
4.      Oog voor de belangen van alle relevante stakeholders van de stichting;
5.      Affiniteit met een netwerkorganisatie;
6.      Relevante bestuurlijke ervaring;
7.      Gedegen kennis van - en ervaring met de beginselen van Goed Bestuur;
8.      Onafhankelijk instelling.

Er geldt een voorkeur voor ervaring in een academische of (niet-) gouvernementele omgeving en in het bijzonder goed ingevoerd in het maatschappelijke debat over het beheer, behoud en herstel van tropisch bos en de rol en rechten van lokale gemeenschappen in de besluitvorming hierover.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
expertise organisatorische vernieuwing en netwerkontwikkeling
Locatie
Ede