Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

De Haagse Scholen

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De missie van De Haagse Scholen is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”. De Haagse Scholen heeft 51 scholen in onze hofstad. Daarvan zijn er 43 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag. De omzet 2023 bedraagt circa euro 175 miljoen.

Profiel lid Raad van Toezicht

Ieder lid van de Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de besturing. De toezichthouder die wij zoeken, is een strategische gesprekspartner die het College van Bestuur scherp houdt vanuit een positief-kritische grondhouding, waarbij het anders kunnen kijken naar relevante thema’s en trends binnen het onderwijs van belang is.

U bent een betrokken gesprekspartner, die zich op natuurlijke, onafhankelijke wijze kan verbinden met de organisatie en externe belanghebbenden. In uw optreden bent u een teamspeler, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend is en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de doorontwikkeling van De Haagse Scholen verder vorm te geven.

Bekendheid en verankering in de werkregio van De Haagse Scholen geldt als een pre.

In de samenstelling van de raad wordt gezocht naar het complementeren van de verschillende deskundigheden. In dat kader wordt er een toezichthouder gezocht met een bedrijfseconomische/ bedrijfskundige of financiële achtergrond. De gezochte kandidaat is sterk in het interpreteren en het analyseren van de cijfers en de risico’s kunnen onderkennen. Daarnaast heeft u zo mogelijk ook kennis van de brede bedrijfsvoering en financieringsstromen binnen het onderwijs.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Auditcommissie
Locatie
Den Haag