Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

RegMed XB

RegMed XB is één van de meest succesvolle publiek-private samenwerkingen in de Life Sciences and Health sector. RegMed XB zet in op ontwikkeling en toepassing van Regeneratieve Geneeskunde (RG) om oplossingen te creëren voor de patiënt en een nieuwe industrie in de lage landen. Hierin is RegMed XB patiënt-gedreven: het vertrekt vanuit Moonshots die doorbraken voor patiënten op langere termijn – het einddoel is om chronische

ziekten te genezen – vertalen in roadmaps met concrete (tussen)stappen. Op weg daarnaartoe ontwikkelt RegMed XB naast verbeterde therapieën ook technologie die de ontwikkeling en productie van deze oplossingen mogelijk maakt. Daarnaast werkt het proactief aan het vertalen van veelbelovende technologieën en therapieën naar bedrijvigheid en het versterken van technologie- en productontwikkeling, ondernemerschap, investeringen, opschaling en ontwikkeling van infrastructuur.

Profiel lid Raad van Toezicht

Voor de Raad is er een algemene profielschets met vereisten voor alle leden op het vlak van kwalificaties en competenties, waaronder:

Kwalificaties:

 • Heeft ruime toezichthoudende kennis en ervaring;
 • Draagt vanuit een toezichthoudende rol bij aan de strategieontwikkeling van RegMed XB;
 • Overziet het werkterrein in Nederland en (bij voorkeur) internationaal van Regeneratieve Geneeskunde onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden;
 • Heeft een vooruitziende blik en visie op omgeving en maatschappelijk krachtenveld van onderzoek en valorisatie;

Competenties:

 • Bestuurlijk inzicht: kan ingewikkelde materie snel overzien en als klankbord fungeren voor de bestuurder;
 • Helikopterview: onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming: kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Is in staat in te grijpen als dat nodig is en heeft een ‘rechte rug’ bij  moeilijke beslissingen;
 • Visie: heeft een helder beeld van (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in het veld van onderzoek en innovatie in life science. Houdt goed zicht op risico’s, uitdagingen en vereiste beheersmaatregelen;
 • Innovatief: lateraal, interdisciplinair en vernieuwend denker.

Specifieke vereisten:

 • Succesvolle ondernemer in het (bio) medische veld c.q. dat van Regeneratieve Geneeskunde, dan wel tenminste ervaring met dit type ondernemerschap;
 • Kennis van publiek-private samenwerkingsverbanden in Nederland en/of België;
 • Ervaring met Venture capital strekt tot aanbeveling.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Ondernemerschap in het bio medische veld
Locatie
Maastricht