Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Reinier de Graaf Gasthuis

Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland, opgericht in 1252. Reinier de Graaf is een sterk, regionaal verankerd, innovatief, topklinisch opleidingsziekenhuis. De hoofdlocatie is in Delft. Daarnaast heeft Reinier de Graaf een behandelcentrum in Voorburg en in Naaldwijk en een eerstelijnspoli in Pijnacker.

Reinier de Graaf is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat niet alleen basiszorg wordt geleverd, maar ook hooggespecialiseerde en complexe zorg. Reinier de Graaf beschikt over specifieke functies met een topklinische erkenning, te weten: het Fertiliteit centrum, het Centrum voor Allergie en Kind, het Centrum voor Jeugd en Alcohol, het expertisecentrum Chronische Leukemie en het Reinier Haga Prostaatkanker Centrum, en het bekkenbodemcentrum i.o.

Lid Raad van Toezicht met Portefeuille IT, Digitalisering & Innovatie

Per medio 2023 ontstaat er door tussentijds aftreden een vacature van lid met de portefeuille IT, Digitalisering & Innovatie. De bijzondere vereisten voor deze vacature zijn:

  • (Bestuurlijke) ervaring met informatietechnologie, bij voorkeur met innovatie in de zorgsector, digitaliseringsvraagstukken in de samenleving in het algemeen en in de zorg in het bijzonder;
  • Het vermogen mee te denken over beleid naar de toekomst, bijvoorbeeld m.b.t. de organisatie in het ziekenhuis en aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
  • Kennis van veiligheidsrisico’s; cyber- en privacyvraagstukken;
  • Relevante vakkennis, ervaring en inzicht in zowel actuele vraagstukken als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van IT, digitalisering en privacy.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Portefeuille IT, Digitalisering & Innovatie
Locatie
Delft