Voorzitter Auditcommissie

Voorzitter Auditcommissie

Stichting Meerkring Primair Onderwijs

"Wij zijn Stichting Meerkring, een organisatie voor primair onderwijs in Amersfoort, waar we elke dag met 600 professionals ons met hart en ziel inzetten voor de kinderen. Dat doen we op 14 basisscholen en 7 scholen voor speciaal (basis)onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen. Bij ons groeien medewerkers uit tot ervaren professionals die op eigen wijze kinderen helpen zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien. We zijn een plek waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn, waar zij kunnen groeien en bloeien. Onderweg ontmoeten zij de meest interessante mensen en vergroten zij zo hun netwerk".

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van het huidig lid auditcommissie ontstaat een vacature. Vooruitkijkend constateert de RvT dat de tweede termijn van de voorzitter auditcommissie een half jaar later ook verstrijkt. De RvT hecht aan een goede overdracht en stevige voortzetting van de financiële kennis in de raad. Daarom is besloten om een voorzitter Auditcommissie te werven per 1 april 2024.

Specifieke profieleisen voorzitter Auditcommissie

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling van mannen, vrouwen, leeftijd en achtergronden.

Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat met het volgende profiel:

  • een financiële achtergrond en met kennis van onderwijsfinanciën;
  • een strategische visie op openbaar onderwijs met voldoende kritische afstand tot het beleid;
  • ervaring als toezichthouder;
  • opvattingen over de doelstellingen van de organisatie inzake financiële continuïteit en bedrijfsvoering (financiële en bedrijfseconomische analyses), control (management-informatie en financiële kengetallen), treasury, risicomanagement en verantwoording;
  • geeft gedegen invulling aan de toezichtstaken die passend zijn bij de planning en control cyclus in het onderwijs.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
kennis van onderwijsfinanciën
Locatie
Amersfoort