Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

Stichting BOOST voor Vluchtelingen

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat gericht is op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is in 2016 gestart als een bottom up burgerinitiatief en in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad.

Profiel Voorzitter Bestuur

De nieuwe voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en het perspectief van nieuwkomers in Nederland. De gezochte kandidaat heeft bij voorkeur:

  1. Bestuurlijke ervaring (zo mogelijk als voorzitter);
  2. Ervaring bij een vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
  3. Een (voor BOOST relevant) netwerk;
  4. Goede contactuele eigenschappen, (is verbindend en communicatief);
  5. Een duidelijke visie op governance en het daarmee samenhangende samenspel tussen bestuur en directeur.

Aanvullend wordt van de kandidaat verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft. Het verwachte tijdsbeslag is één à twee dagdelen per maand.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Amsterdam