Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

Stichting BOOST voor Vluchtelingen

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat gericht is op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is in 2016 gestart als een bottom up burgerinitiatief en in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad.

Profiel Voorzitter Bestuur

De voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en het perspectief van nieuwkomers in Nederland, en is voor de buitenwereld een bekende of herkenbare persoon.

De voorzitter is het gezicht van het Bestuur en vertegenwoordigt het Bestuur formeel naar buiten. In de praktijk wordt BOOST in eerste instantie vertegenwoordigd door de directeur van BOOST. De voorzitter van het Bestuur heeft affiniteit en/of aantoonbare ervaring met (vluchtelingen)organisaties die visie en inhoud centraal stellen bij de verdere doorontwikkeling en professionalisering.

De voorzitter van het Bestuur en de directeur van BOOST stemmen geregeld (informeel) de gang van zaken en bestuurlijke agenda met elkaar af.

 Gevraagde competenties

  1. Externe positionering

De voorzitter heeft een breed netwerk en goede contactuele eigenschappen. Is in staat (informele) netwerken effectief aan te wenden om doelstellingen te realiseren.

Vertegenwoordigt de stichting en achterban waar nodig bij overheden en andere stakeholders. Is gericht op de belangenbehartiging en de versterking van het imago en de positie van de stichting.

  1. Verbindend en stimulerend leiderschap

De voorzitter heeft het vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven aan het Bestuur. Kan goed luisteren en weet standpunten goed en overtuigend voor het voetlicht te brengen. Ziet oplossingen in plaats van problemen. Is in staat bruggen te bouwen tussen mensen en groepen. Inspireert en motiveert. Is samen met de algemeen coördinator het aansprekende en herkenbare boegbeeld van/voor de stichting.

De voorzitter zit de vergaderingen van het Bestuur voor, en hij/zij draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het Bestuur. De voorzitter voert functioneringsgesprekken met de directeur en evalueert periodiek het functioneren van het Bestuur.

  1. Omgevingssensitiviteit

De voorzitter heeft een brede scope en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren die van belang zijn voor nieuwkomers. Heeft daarnaast kennis van de positie en invloed van de stakeholders, ziet verbanden en weet onderwerpen te verbinden aan de belangen van de stichting.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Amsterdam