Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Commissarissen

JGZ Zuid-Holland West

De stichting JGZ Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. We zijn een moderne jeugdgezondheidszorg- organisatie met een gezonde bedrijfsvoering.

We zijn een organisatie die vooruit wil en flexibele zorg op maat wil leveren. We hebben maar één doel voor ogen: kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis geven voor hun verdere leven. Daarvoor leggen we verbindingen. Met jongeren, ouders, scholen en samenwerkingspartners.

We zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en ouders worden gezien, gehoord en geholpen en zijn de regisseur van de preventieve zorg voor de jeugd.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

  1. Aantoonbare ruime bestuurlijke ervaring in het (semi-)publieke domein en/of de zorgsector;
  2. Strategisch inzicht en overzicht;
  3. Kunnen zijn van een sparringpartner voor de bestuurder op de doorontwikkeling van de organisatie. Benaderbaar en betrokken; voelt ook aan wat er speelt en kan op een coachende wijze helpen richting geven;
  4. Verbindende vernieuwer: een voorzitter die op basis van natuurlijk gezag en empathisch vermogen aan vertrouwen en teamgevoel werkt en daarbinnen ook durft te challengen;
  5. Toezichthoudende ervaring;
  6. Netwerk dat relevant is voor JGZ Zuid-Holland West;
  7. Kennis van de zorgsector en van de rijks en/of gemeentelijke overheid is gewenst.

De voorzitter maakt deel uit van de Renumeratie-commissie.

U neemt ervaring mee uit een bestuurlijke en toezichthoudende rol (eventueel binnen een zorginstelling) die niet conflicteert met uw onafhankelijke positie als toezichthouder.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Zoetermeer