‘Eindelijk eens een goed en positief gesprek over de duurzaamheidsopgave!’

Congresverslag
Korte impressie van de bijeenkomst van Nationaal Register en Tatasteel van 15 oktober 2019 met keynote spreker prof. dr. Jan Peter Balkenende

‘Eindelijk eens een goed en positief gesprek over de duurzaamheidsopgave!’ Dit was een uitspraak van een aantal deelnemers aan de bijeenkomst bij Tatasteel op 15 oktober jl. De bijeenkomst was georganiseerd door Nationaal Register voor onder meer de deelnemers aan het programma High Level Toezicht - voor ervaren commissarissen. Keynote spreker op deze dag was prof. dr. Jan Peter Balkenende. 

Het programma van deze dag verbeelde precies waar High Level Toezicht voor staat: het bespreekbaar maken van de lastige, duivelse, dilemma’s waarmee de duurzaamheidsopgave, c.q. de energietransitie gepaard gaat. En vanuit de erkenning van de complexiteit en de noodzaak om integrale oplossingen te kiezen, innovatief te zijn. Innovatief als bestuurder en als commissaris/toezichthouder.

Gastheer en -vrouw van Tatasteel, Theo Henrar en Annemarie Manger

lichten hun ambitie toe: Tatasteel in 2050 CO2-neutraal en circulair. Kunnen ze die transitie technisch, financieel en sociaal/maatschappelijk alleen als bedrijf realiseren? Nee, zij hebben daarbij de samenwerking nodig van andere partijen, overheden, bedrijven, kenniscentra, etc.

Precies over dat thema ‘…het onmiskenbare belang van partnerschappen van overheid, bedrijfsleven, kenniscentra en NGO’s’, sprak prof. dr. Jan Peter Balkenende. Hij illustreerde zijn betoog met veel praktische voorbeelden dat inzicht gaf in de hoeveelheid innovaties die al gaande zijn.

Heel goed uitvoerbaar is zijn advies om te gaan werken met de 17 SDG’s, de Sustainable Development Goals van de VN. Hij ziet dat er een grote verbindende kracht uitgaat van deze doelstellingen en tot een andere mentale focus leidt van bedrijven en organisaties. Werken aan de SDG’s creëert verbinding door de sectoren heen. Precies wat we nodig hebben.

Dit inzicht is gebaseerd op praktische ervaring in de Dutch Coalition for Sustainable Growth, een samenwerking van 8 Nederlandse bedrijven die internationaal werken en die leiderschap willen tonen door te werken aan een toekomstbestendige wereld.

Marianne Luyer, dagvoorzitter en programmamanager van het programma High Level Toezicht, haalde uit de zaal veel vragen op. Onder meer of de overheid ook kan werken met SDG’s, hoe om te gaan met financieringssystemen en wetgeving die innovatie tegenwerken, het beteugelen van de uitwassen van het kapitalisme.

Het was een leerzame middag. Jan Peter Balkenende gaf een ‘tour d’horizon’ langs allerlei belangwekkende recente economische publicaties over kapitalisme, gigantisme, etc. Het denken over de huidige pijlers van de economie verandert richting duurzaamheid en rentmeesterschap. Het Rijnlands model mag in dit verband niet ongenoemd blijven.

De uitdaging om een inspirerend gesprekspartner te zijn

Als commissaris en/ of toezichthouder staan we voor de uitdaging om een inspirerend gesprekspartner te zijn voor bestuur en samenleving over precies deze maatschappelijke opgave. Daarvoor moeten we ons blijvend laten inspireren. Daar heeft deze bijeenkomst zeker aan bijgedragen!

Auteurs
Sector
Thema

Er zijn geen kennisbankitems gevonden.

Als u gefilterd heeft op sector én op thema, dan werkt het beter om of alleen op sector of alleen op thema te filteren.