1-meting digitale transformatie in boardrooms in Nederland

Er is een nieuw '1-meting digitale transformatie' onderzoek uitgevoerd in opdracht van NR Governance in samenwerking met VNO-NCW, CIO Platform Nederland, NLdigital en Microsoft

Nog steeds heeft de helft van de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de publieke sector slechts op hoofdlijnen een beeld van de impact van de digitale transformatie op hun organisatie. Het strategisch belang van digitale transformatie wordt onderschat. Zelfs de Coronapandemie, met alle impact op manieren van werken en supply chains, lijkt weinig tot geen effect te hebben gehad op het besef bij de respondenten van het strategische belang van digitalisering.

Dit werd zichtbaar in een vervolgonderzoek dat in de tweede helft van 2021 is uitgevoerd naar de digitale transformatie in boardrooms in Nederland. Het Onderzoek 1-meting digitale transformatie is tijdens het vierde lustrum van NR Governance op 12 april overhandigd aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NR Governance in samenwerking met VNO-NCW, CIO Platform Nederland, NLdigital en Microsoft. Het betreft een vervolg op het onderzoek “Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland” uit 2018.

Het onderzoek is uitgevoerd bij leden van besturen, directies, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en CIO’s s, RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en (semi)publieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering.

Dat het in de boardrooms niet opschiet met digitalisering lijkt zijn oorzaak te vinden in een structurele overschatting van de eigen kennis en kunde op dit gebied. Ook staat digitale transformatie maar bij 17% van de besturen en raden van commissarissen/toezichthouders vast op de agenda. Respondenten zien wel kansen om met een platte en flexibele organisatie digitalisering te versnellen. In de zijlijn valt op dat samenstelling van de boards nog steeds het clichébeeld van overwegend oudere mannen te zien geeft.

Toch is er gelukkig wel degelijk enige progressie. Zo worden digitale technologieën minder vaak gezien als iets dat zich vooral op het operationele niveau afspeelt en zijn er minder zorgen over het kennisniveau ten aanzien van technologie binnen besturen en RvC/RvT. De verbeteringen gaan echter te langzaam in relatie tot de ontwikkelingen om ons heen en geven daarmee geen enkele aanleiding om rustig achterover te leunen. Het beeld uit de nulmeting, dat er nog een wereld te winnen valt, is niet substantieel gewijzigd. De conclusie is daarmee dat de top wel bezig is met digitalisering, maar dit doet met een te beperkte blik. Hierdoor bestaat het gevaar dat strategische kansen en risico’s onbesproken blijven in de boardrooms in Nederland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Olaf Smits van Waesberghe via 070 3243091 ofsvw@nationaalregister.nl.

Bekijk de publicatie

Cover 1-meting digitale transformatie