Nieuwe publicatie: De dilemma’s van diversiteit in de boardroom

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezichtorgaan leidt tot betere bedrijfsresultaten, blijft de praktijk hierbij achter. De vraag is dan ook niet óf diversiteit belangrijk is, maar waarom dit belang zich nog onvoldoende heeft vertaald in de gewenste gemengde samenstelling van de top van organisaties.

NR Governance en Wesselo zetten zich al twee decennia in om meer vrouwen en kandidaten met een ander profiel te benoemen in bestuur en toezicht. Omdat de diversiteitscijfers ondanks alle aandacht en inzet achterblijven, moeten we het wellicht over een andere boeg gooien en het gesprek gaan voeren over de onderliggende oorzaken en de in de praktijk ervaren dilemma’s die een doorbraak in diversiteit belemmeren.

Op 11 oktober 2023 organiseerden we vanuit Wesselo Governance het symposium 'Over diversiteit en dilemma's' met de presentatie van het boekje. 

Lees en bestel de publicatie.

 

 

publicatie diversiteit