Toolkit Commissariaat Caribbean

Frank Kunneman van Van Eps Kunneman Van Doorne: ‘De Caraïben zijn toch anders dan Nederland, al vallen we onder hetzelfde rechtssysteem. Het grote verschil is de kleinschaligheid van bedrijven, een kleine pool om commissarissen uit te vissen en veel conflicts of interest.’ lees het artikel in de Governance Update. 

In 2002 verscheen de eerste versie van de Toolkit Commissariaat. Nu verschijnt de zesde versie, de Toolkit Commissariaat Caribbean. Dit wijst op drie ontwikkelingen. In de eerste plaats is er een constante en steeds toenemende vraag naar een handzame publicatie van degenen die commissaris zijn, vanuit de leergangen commissariaat, en van degenen die om andere redenen geïnteresseerd zijn in good governance. In de tweede plaats is er zowel wat regelgeving betreft als door de ontwikkelingen in de samenleving in de afgelopen twintig jaar dusdanig veel veranderd dat een update en actualisering nodig waren.

De Toolkit Commissariaat Caribbean richt zich als vanouds primair op het commissariaat in het bedrijfsleven. Gelet echter op de nog steeds toenemende betekenis van het toezicht in de semipublieke sector is dat goeddeels ook meegenomen in deze nieuwe versie. Waar sprake is van evidente verschillen met het bedrijfsleven worden de daarmee verband houdende aspecten veelal behandeld. In de derde plaats lopen ontwikkelingen in good governance in de Caribische delen van het Koninkrijk redelijk parallel met die in Nederland. Interessant genoeg hebben de ontwikkelingen aldaar toch een geheel eigen dynamiek en specifieke kenmerken.

In de Caribische delen van het Koninkrijk is bijvoorbeeld sprake van afzonderlijke governance wetgeving voor semipublieke organisaties. Deze organisaties vormen een relatief groot deel van het bedrijfsleven. Daartegenover staat dat er geen governance regelgeving is voor beursgenoteerde ondernemingen. Daarom zijn in de Caribische delen van het Koninkrijk de verschillende governancecodes uitsluitend van toepassing op semipublieke organisaties. Er zijn nog veel meer verschillen. Dit rechtvaardigt volgens de redactie een afzonderlijke versie, de Toolkit Commissariaat Caribbean.

Daarbij is ervoor gekozen om de oorspronkelijke tekst, die is geschreven met het oog op de Nederlandse situatie, zoveel mogelijk te handhaven. Waar deze tekst niet adequaat is voor de Caribische delen van het Koninkrijk, is deze aangepast respectievelijk geschrapt. Voor zover nodig en relevant zijn aanvullende teksten opgenomen.

Deze publicatie bestaat uit tien hoofdstukken met verschillende thema’s en is geschreven als naslagwerk. Het is niet strikt noodzakelijk om de gehele publicatie te lezen. In de inleiding leest u de aanleiding voor het schrijven van deze publicatie. In de inhoudsopgave kunt u gemakkelijk een thema kiezen uit de lijst.

(Uitgave januari 2022)