NVTZ

Ophef maar loonmatiging al in gang gezet

Naar aanleiding van berichtgeving in het FD inzake ontduiking van de Wet Normering Topinkomens (WNT) eind 2017, komt er aanvullende wetgeving. De NVTZ kent sinds vorig jaar een adviesregeling voor honorering raden van toezicht. De vereniging voor zorgtoezichthouders begrijpt de ophef die is ontstaan in de Tweede Kamer en de samenleving, maar wijst in haar reactie ook op de reeds in gang gezette loonmatiging in nieuwe contracten.

De frequentie groeit

Net als in 2013 heeft de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) ook in 2017 onder haar leden een enquête gehouden over het uitvoeren van evaluaties met een externe evaluator. De frequentie groeit.