Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Plaatsmaken voor gedeelde verantwoordelijkheid
Boekbespreking

Hoe werk je effectief samen aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, het woningbouwvraagstuk, gebiedsontwikkeling, woon-zorgcombinaties, het tegengaan van taalachterstanden, enzovoort? Het boek Samenwerken aan maatschappelijke opgaven, biedt inzichten en handelingsperspectief voor beleidsmakers, netwerkmanagers en bestuurders die beweging en gezamenlijk handelen voor elkaar willen krijgen.

We staan als samenleving voor complexe maatschappelijke vraagstukken, die om intensieve samenwerking vragen. Denk aan de energietransitie of de transformatie van het sociaal domein. Niemand kan dit alleen. Dit brengt ons in situaties met veel partijen en grote diversiteit. Hoe gaan we om met een veelheid aan belanghebbenden, rollen en motieven? Hoe groeperen we partijen rond een opgave? Hoe vormen zij een netwerk en komen zij tot gezamenlijke aanpakken? Kortom: hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven? Manon de Caluwé (organisatieadviseur) en Edwin Kaats (specialist samenwerken) verkennen in Samenwerken aan maatschappelijke opgaven wat er nodig is om dit proces in goede banen te leiden en geven talrijke aanknopingspunten om aan opgaven samen te werken. Ze reiken in dit boek handvatten aan voor eenieder die zich wil inspannen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven in of rond opgavenetwerken als platforms voor samenwerking. Dit doen ze aan de hand van zes domeinen: het agenderen van de opgave, het faciliteren van interactie, het mobiliseren van actoren, het creëren van een platform voor samenwerking, het sturen op impact in netwerken en het zorgen voor draagvlak en legitimatie voor de keuzes die je daarbij maakt en de interventies die je doet. Manon de Caluwé: ‘Samenwerken is de manier om de vraagstukken van vandaag aan te pakken.’

Meer weten over dit boek, kijk hier.