De portefeuille van Ellen Schuit

'Je moet ook met elkaar kunnen lachen als rvb en rvc'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Ellen Schuit, Partner FutureWomenX (gespecialiseerd in kleinschalige leadership retreats & coaching voor vrouwen), Co-founder FutureWomenX The Agency (executive search agency voor vrouwen, exclusive to be inclusive), 55 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van commissarissen ABAB Accountants en Adviseurs, voorzitter van de renumeratiecommissie, lid Audit Commissie.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid van de Advies Commissie VNO-NCW – Human Capital Network
Vertrouwenspersoon Jeugdtheater Artemis (waar ik acht jaar in de raad van toezicht heb gezeten)

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Mijn brede HR-ervaring. In mijn vorige baan als CHRO en Talent Director voor Noord-Europa bij Capgemini heb ik veel gewerkt aan binding & werving van schaarse talenten, een sterke employee value propositie (hoe aantrekkelijk ben je als werkgever) en talent development. Bewust uit een andere sector, om ook van elkaar te leren.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De thematiek binnen de accountantswereld trok me aan, om in een andere rol, als toezichthouder, hieraan een bijdrage te kunnen leveren en te inspireren.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb diverse gesprekken bij ABAB gevoerd en een fijne sparring en begeleiding gehad van Ada van der Veer van NR Governance. Verder heb ik met diverse mensen uit de accountantswereld gesproken en me breed ingelezen.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik vond het belangrijk om de organisatie en de mensen snel goed te leren kennen. Ook in mijn rol als CHRO bij Capgemini sprak ik veel met jonge talenten en ging ik naar diverse meetings om echt te horen en te voelen wat er speelt. Dat wilde ik ook bij ABAB. Arnout Traas (de gelijk met mij aangetreden nieuwe voorzitter) en ik hebben op ons verzoek allereerst uitgebreid kennismakingsgesprekken gevoerd met alle leden van het managementteam. Ook heb ik voorgesteld om op de diverse kantoren te vergaderen en een informele lunchsessie te hebben met medewerkers. Bij het uitrollen van de nieuwe strategie van ABAB, “het verhaal van ABAB”, hebben de diverse directieleden hun presentaties in de rvc gehouden. We hebben ook een jaarlijks informeel etentje met de groepsdirectie.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'We zijn samen met de rvb naar een nieuw besturingsmodel gegaan, de groepsdirectie. Bij het samenstellen van de groepsdirectie hebben we tevens met hen gekeken hoe we deze divers kunnen samenstellen met ruimte voor nieuwe vrouwelijke talenten. We hebben het ook over de talentenvlootschouw en onderwerpen zoals equal pay, die we op de agenda zetten. Hoe zorg je dat je de juiste mensen binnenhaalt, zodat je kunt blijven groeien: dat is een belangrijk thema voor ABAB. De doelgroep is schaars en er zijn veel concurrenten, daardoor is de werkdruk soms hoog. We volgen daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen in onze markt en sparren daar veel over met de rvb. We gaan echt samen aan de slag.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'Onze rvc bestaat uit vijf leden, waarvan twee vrouwen. Ik zie dat het echt een andere dynamiek geeft in de samenwerking en een goed voorbeeld geeft naar de rest van de organisatie. Ik zie ook dat ik vanuit een andere expertise in de auditcommissie andere vragen stel, die het geheel veel ronder maken.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Op ons verzoek is er een commissie in het leven geroepen met een gezamenlijke samenstelling (ABAB en rvc), waarin we kijken naar innovatie en digitalisering. Deze expertise is momenteel aanwezig in de rvc. Bij het vertrekken van dit rvc-lid zullen we ook iemand met een nieuw profiel aanwerven, die deze kennis bezit.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het is aanvullend leuk om dichtbij de bedrijfsvoering van een bedrijf als ABAB te staan, alle ontwikkelingen te volgen en ook verschil te kunnen maken. Dat helpt mij ook in mijn beide bedrijven. Ik zie van dichtbij bij ABAB dat door meer diversiteit te brengen door de juiste vrouwelijke talenten te benoemen en te werven, je als bedrijf meer impact kunt maken. Het is mooi om dat vanuit deze rol te helpen sturen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Mijn portefeuille is Irrgang-proof. Ik heb één betaald commissariaat en dat is - met ons bedrijf erbij en de tijd die het me kost - op dit moment voldoende.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat ligt volledig aan wat er actueel is op dat moment: soms een dag per week, soms een paar uur. Flexibiliteit is belangrijk in deze: ben je beschikbaar als het nodig is? Ik moet zeggen dat het me meer tijd kost dan ik van tevoren had gedacht, maar dat komt misschien ook door de betrokkenheid.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Dat er vertrouwen en openheid moet zijn tussen rvb en rvc en dat we ook vooral met elkaar kunnen lachen. En ik denk dat er betere richtlijnen en benchmarks zouden moeten komen voor de beloning van commissarissen. Ik zie daarin veel verschillen tussen commissariaten, daar zou NR Governance een rol in kunnen spelen.'