Moreel leiderschap

Governance Radar

Rutger Bregman doet in zijn nieuwe boek Morele ambitie een appel op ons allemaal: zet je talent in om de wereld te verbeteren. Hoe is het eigenlijk gesteld met de morele ambitie van toezichthoudend Nederland? Wordt gekozen voor een statusverhogende portefeuille commissariaten, of staat de (tweede) carrière in het teken van effectief altruïsme? Of kun je juíst als commissaris het best bijdragen aan een betere wereld?

Column

Moreel leiderschap draait om het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen en het bevorderen van het welzijn van anderen. Een ideaal dat vaak wordt nagestreefd. Toch blijkt de praktijk soms anders, blijkt uit de maandelijkse column van Anthon van der Horst (GITP). Moraal van dit verhaal: moreel leiderschap vereist continue zelfreflectie en de toewijding om ethische principes en waarden consequent na te leven, vanuit de wetenschap dat ontkoppeling op de loer ligt.