Risicomanagement

Interne beheersing en controle

Het signaleren en beheersen van risico’s moet hoger op de agenda van directeuren en commissarissen, aldus Michel Frequin, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Effectief risicomanagement gaat verder dan alleen protocollen en systemen en omvat ook soft controls, leiderschap dat onzekerheid en fouten omarmt, proactief toezicht en onafhankelijke informatievergaring, plus een draaiboek voor als er onvermijdelijk toch iets misgaat.

Belastingbeleid

De maatschappelijke aandacht voor het belastingbeleid van organisaties neemt toe. Fiscaliteit zou dan ook vaker op de agenda moeten staan in de bestuurskamer. Maar wat is precies de rol van de toezichthouder op het gebied van tax? En in hoeverre heeft de toezichthouder zicht op de mate waarin de organisatie fiscaal ‘in control’ is? Een analyse van Mijntje Simmer, partner bij EY en specialist op het gebied van fiscaal risicomanagement, inclusief een praktische checklist.

Riskmanagement

Organisaties worden met steeds meer nieuwe risico’s geconfronteerd en dreigen de aandacht voor ‘traditionele’ risico’s te verliezen. Dat blijkt uit de Global Risk Landscape 2019 van BDO. Hoe moet de commissaris omgaan met het huidige risicolandschap en welke competenties zijn daarvoor nodig? Een gesprek met Emanuel van Zandvoort, partner Risk Advisory Services bij BDO Advisory, over de toezichthoudende rol bij risicomanagement en -advies.

Risicomanagement

Risicomanagement blijft vaak onderbelicht in de boardroom: bestuurders hebben het niet in portefeuille en hekelen de remmende werking op het ‘businessdenken’. Stilstaan bij de belangrijkste risico’s – daartoe uitgedaagd door de commissarissen - is echter een belangrijke voorwaarde voor evenwichtige strategische keuzes, aldus Marcel Prinsenberg van PwC.

Wereldwijd risicolandschap

Over welke risk gerelateerde onderwerpen maakt de top van het wereldwijde bedrijfsleven zich zorgen? BDO publiceerde onlangs de tweede editie van het rapport over het wereldwijde risicolandschap.

Risicomanagement

Betrokkenheid bij corruptie leidt tot forse financiële schade en schaadt de reputatie. Alle reden voor commissarissen om het corruptierisico op de agenda te plaatsen. Interne beheersing is daarbij een belangrijke sleutel, aldus hoogleraar en BDO-partner Peter Diekman.

Omkoping: wat zijn de risico’s?

U bent commissaris. In de krant heeft u recentelijk over een aantal omvangrijke omkoopschandalen gelezen, waarbij justitie invallen heeft gedaan en schikkingen heeft getroffen. Dit roept bij u de vraag op wat van u, als commissaris, op dit gebied wordt verwacht. Remco de Groot, EY Fraud Investigations & Dispute Services geeft antwoord op die prangende vraag.

Risicomanagement

Ontwikkelingen als disruptive innovation en het toenemende reputatierisico dwingen commissarissen tot professionalisering en een open oog voor omgevingsfactoren en de ‘zachte’ aspecten van organisaties, aldus John Hijmans, Partner BDO Risk Services. Hij pleit en passant voor het afleggen van verantwoording in een ‘toezichtstatement’.

Riskmanagement

Maar liefst 87% van de top van het mondiale bedrijfsleven is van mening dat de risico’s in de wereld zijn toegenomen, zo blijkt uit het internationale onderzoeksrapport Global Risk Landscape 2016 van BDO Accountants & Adviseurs. BDO-partner Emanuel van Zandvoort schetst hoe toezichthouders deze risico’s het hoofd kunnen bieden.

Cultuur en risicobeheersing

Cultuur en gedrag zijn onlosmakelijk verbonden met risico- en beheersingssystemen. Commissarissen moeten zicht hebben op beide om gevoel te krijgen voor de ‘smell of the place’. De doorvertaling daarvan naar expliciete gedragsinterventies en soft controls is een musthave voor het toezicht, betogen Marco Boer en T.W. Dekker van EY.