Window of opportunity

De zoektocht naar een nieuwe bestuurder anders ingevuld

Het benoemen van een nieuwe bestuurder is een kans, een moment om zuinig op te zijn. Wie deze kans goed benut, doet een diepe investering in de kwaliteit van relaties met alle betrokkenen. Naarmate beter is nagedacht, kan de window of opportunity ook beter worden benut.

Je kunt de klassieke manier van werven volgen als je op zoek bent naar een nieuwe topman of topvrouw. Je stelt een profiel op, je doet ‘search’, er volgen (arbeidsvoorwaarden) gesprekken en voilà, daar is de nieuwe bestuurder. Een routineklus. Te weinig wordt beseft dat het benoemingsproces veel invloed heeft op het krediet voor de nieuwe bestuurder. Ook laat degene die routinematig een opvolger kiest, een kans liggen om de organisatie beter te leren kennen en in de organisatie beter bekend en gewaardeerd te zijn. Monika Milz van Governance Support pleit dan ook voor de aanpak van window of opportunity. Trek daar wel twaalf maanden voor uit. Hoe dat moet: lees het hier!