‘Experts’ presteren beter dan ‘Beginners’

Hoe kan effectief bestuur waarde ontlenen aan duurzaamheid?
Onderzoek

Uit de Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey 2023 van EY blijkt dat goed bestuur en toezicht de resultaten op het gebied van duurzaamheid versnelt.

De klok tikt door voor de duurzaamheidsuitdagingen van de wereld. De conceptuele oorsprong van duurzaam ondernemen ligt in de late jaren tachtig, maar organisaties over de gehele wereld worstelen nog steeds om concrete resultaten te boeken op gebieden als de opwarming van de aarde en moderne slavernij. De samenleving rekent erop dat bedrijven het voortouw nemen, maar hun benadering van duurzaamheid moet drastisch veranderen als zij zinvolle resultaten willen boeken. De derde jaarlijkse editie van de EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey is gebaseerd op de meningen van tweehonderd senior leiders om te onderzoeken hoe corporate governance zich ontwikkelt om duurzaamheid te verankeren in de strategieën en de benadering van langetermijnwaarde van hun ondernemingen. Daarbij kwam een cruciale factor aan het licht om duurzaamheid om te zetten van doelstellingen in concrete resultaten: doeltreffend bestuur en toezicht door de raad van bestuur.

Duurzame corporate governance essentieel

De uitkomsten uit de EY Europe Long-Term Value & Corporate Governance Survey 2023 zijn voor Nederland zeer herkenbaar. Uit Europa komen nieuwe voorschriften om ondernemingen het juiste te laten doen ten aanzien van mens en milieu. De onderliggende principes zien we ook terug in de actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ondernemingen zullen over 2023 in hun bestuursverslagen voor het eerst rapporteren op basis van de nieuwe Code. Dit biedt een mooie gelegenheid én kans om tijdig en op de juiste manier voor te sorteren op de implementatie van de Europese duurzaamheidsrapportage verplichtingen die gelden vanaf 2024. Duurzame corporate governance is hiervoor een essentiële basis.

Experts vs Beginners

Uit de analyse van EY blijkt dat een kleine groep van goed presterende ‘Experts’ op het gebied van duurzame corporate governance zowel de financiële waarde als de vooruitgang stimuleren, tegenover een lange stroom van ‘Beginners’ die nog veel meer moeten doen. Zesenzeventig procent van de Experts is optimistisch over de omzetgroeivooruitzichten van hun bedrijf in de komende twaalf maanden, vergeleken met minder dan de helft (45%) van de Beginners. Meer dan de helft van de deskundigen (52%) is ‘zeer tevreden’ over de vooruitgang die zij tot dusver hebben geboekt bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die deel uitmaken van hun aanpak van milieuduurzaamheid. Dat aantal daalt tot 13% voor Beginners. Om aan te geven wat de deskundigen van de rest onderscheidt en organisaties te helpen een pad uit te stippelen naar een effectiever duurzame corporate governance, worden in dit onderzoek drie thema's onderzocht:

  • Hoe doeltreffende governance bevorderlijk is voor waardegerichte duurzaamheid, maar er nog steeds spanningen zijn op korte en lange termijn;
  • Hoe toonaangevende bedrijven betere resultaten behalen, maar erkennen dat het traject van duurzame corporate governance nog verder moet worden afgelegd;
  • Hoe bedrijven een systematisch, verantwoordelijk en authentieke governance kunnen creëren dat waarde uit duurzaamheid haalt.

Lees alles over dit onderzoek hier.