On Board

Toezichthouders in het nieuws

OAD reis nog niet ten einde

De lange rechtsgang is een belangrijke reden waarom dit faillissement voortsleept. Voor Gert Ooms, voormalig cfo en commissaris bij Oad, duurt het allemaal veel te lang. 'Ik sliep altijd goed, ook als ik bijvoorbeeld de hele avond had vergaderd of moest onderhandelen. Maar de afgelopen tijd begin ik hier slecht van te slapen.' Het is voor het eerst dat Ooms, die vanaf 1976 aan het reisbedrijf was verbonden, de publiciteit zoekt. Ooms was tot enige weken voor het faillissement als Oad-commissaris actief. Hij stapte op omdat hij geen vertrouwen meer had in de allerlaatste reddingspoging van de familie. Die onderhandelde voor de verkoop van het busonderdeel nog met een groep investeerders uit de regio. Eerder hadden twee andere commissarissen, de inmiddels overleden Leon van den Boom en Klaas Westdijk, ontslag genomen.

(Bron: FD)

Geen vliegwieleffect

61 van de 88 beursgenoteerde bedrijven in ons land hebben nog altijd geen enkele vrouw in de raad van bestuur. En van de 30 bestuursfuncties die afgelopen jaar bij de bedrijven vrijkwamen, gingen er maar vier naar een vrouw. Opvallend: het vrouwenquotum voor raden van commissarissen wordt vaak wel gehaald. En commissarissen benoemen de bestuurders. Wat gaat er mis? Volgens Marguerite Soeteman-Reijnen is dat minder verwonderlijk dan we misschien denken. Ze is voorzitter van de raad van advies van SER Topvrouwen en zit bij verschillende bedrijven in de raad van commissarissen of raad van toezicht. ‘Er werd uitgegaan van een vliegwieleffect: vrouwen nemen vrouwen aan. Maar dat is in landen om ons heen, zoals Duitsland en Frankrijk, ook niet gebeurd. Daar zijn de wetten alsnog bijgesteld.’

(Bron: RTL Nieuws)

Governance Code

Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde Corporate Governance Code (de "Code 2022") treedt in werking vanaf boekjaren beginnend op of na 1 januari 2023, zo staat vermeld in de Code 2022.De Code 2022 is evenwel nog niet formeel aangewezen als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW. Teneinde deze wettelijke verankering te bewerkstelligen heeft de minister voor Rechtsbescherming op 31 mei 2023 een ontwerpbesluit voorgehangen aan de Eerste en Tweede Kamer ter wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag (het "Ontwerpbesluit).Indien dit besluit in ongewijzigde vorm wordt vastgesteld, zal de Code 2022 per 1 januari 2024 wettelijk worden verankerd. Tot die tijd heeft de Code 2016 als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW te gelden. Het jaar 2023 kan daarom worden gezien als een overgangsjaar. Toepassing moet volgens de Code 2022 zelf reeds plaatsvinden vanaf 1 januari 2023. De Code 2022 is echter soft law en de 'harde' wet – art. 2:391 lid 5 BW jo. art. 2 Besluit inhoud bestuursverslag – schrijft in 2023 nog voor dat de Code 2016 van toepassing is, althans dat over de naleving van de Code 2016 verantwoording moet worden afgelegd. Dit roept (praktijk)vragen op voor vennootschappen met betrekking tot de inrichting van hun governancepraktijken in het jaar 2023 én de verslaggeving daarover. In het bestuursverslag moet immers worden toegelicht wat de hoofdlijnen zijn van de corporate governance van de vennootschap aan de hand van principes die zijn uiteengezet in de Corporate Governance Code (de "Code"). Welke Code is in 2023 dan leidend?

(Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2023 nr. 3)

Jaarlijks successieplanning bespreken

Na de audit- en de remuneratiecommissie komt ook de werkwijze van de nominatiecommissie binnen de raad van commissarissen steeds meer in de belangstelling te staan. Uit een dubbelinterview met nomco-voorzitters Heleen Kersten en Jan van der Zouw: 

Commissarissen en toezichthouders vinden het soms lastig om de opvolging van de ceo te bespreken. Veel nomco’s kiezen er nu voor het onderwerp tenminste één keer per jaar op de agenda te zetten, als een continu proces dat losstaat van individuele personen. Wat vindt u daarvan?

Kersten: ‘Wij bespraken bij STMicroelectronics minimaal één keer per jaar de successieplanning van het bestuur en de rvc. Je moet weten of je nog steeds de mensen in huis hebt om het wegvallen van de ceo op te vangen.’
Van der Zouw: ‘Dat doen we ook bij Aalberts, maar het blijven toch papieren exercities. Ik vergelijk het met het meedoen aan het RTL Z-beursspel met nepgeld. Je kunt het spelletje verliezen, maar het is niet echt. Als je werkelijk een probleem hebt, maak je op basis van de situatie op dat moment toch vaak andere keuzes.’

(Bron: Management Scope

Van telecom naar voetbal

Oud-KPN-topman Eelco Blok is toegetreden tot de raad van commissarissen van voetbalclub Feyenoord. De in Rotterdam woonachtige bestuurder neemt de plaats in van Gérard Moussault, die conform de statuten na twee periodes van vier jaar niet voor herbenoeming in aanmerking kwam. 

Met de komst van Blok is de raad van commissarissen van de BVO Feyenoord weer compleet. In het controlerend en adviserend orgaan zitten verder: Ronald Brus, Peter van der Laan, Sjaak Troost en voorzitter Toon van Bodegom.

Blok heeft zelf een topsportverleden, zo blijkt uit een interview van 2015 met de toenmalig KPN-ceo in het Algemeen Dagblad. Volgens de krant ijshockeyde Blok in de jaren '80 en '90 verdienstelijk in de eredivisie voor het Haagse Nikon Stars en Dordrecht Lions. Later pakte hij zijn andere sportpassie weer op: wedstrijdzeilen op NK- en WK-niveau. In zijn viermans-team zette hij als navigator de koers uit. 'Net als bij KPN.'

Uit het AD-interview:  

Wat heeft u van het sporten geleerd?
,,Dat dingen niet vanzelf gaan en dat je er dus héél véél voor moet doen. In de sport kun je verder alleen resultaten behalen als je echt goed samenwerkt. Drie: wil je bij sport winnen, gaat het óók om de details. Belangrijke details zijn hoofdzaken, als je die vergeet kun je geen topprestaties halen." 

Zijn er ook verschillen tussen sport en bedrijfsleven?
,,In een groot bedrijf is het altijd mogelijk iets als onbelangrijk weg te poetsen. Bij sport lukt dat niet: als iets niet werkt zie je dat onmiddellijk."

(Bron: Feyenoord/AD)