'Covid vraagt proactieve houding commissaris'

Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Hélène Vletter-van Dort, hoogleraar Financieel recht & Governance Erasmus School of Law, 56 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid van de raad van toezicht van NPO.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

President-commissaris Intertrust, vicevoorzitter en voorzitter remuneratiecommissie NN Group en chairperson EFIC1.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Er was een vacature met de portefeuille juridische zaken en governance. Ik denk dat ik met name waarde kan toevoegen door mijn expertise in corporate governance en mijn ervaring als commissaris, zowel in de beursgenoteerde omgeving als in een meer publiek/private omgeving (ziekenhuis).'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik vind niet door commerciële belangen gedreven informatievoorziening aan het publiek heel belangrijk. Daarin vervult de NPO een sleutelrol. Daarnaast vind ik dat de educatieve rol die de NPO speelt, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan de diversiteit binnen de Nederlandse samenleving, niet alleen behouden moet blijven maar ook moet worden uitgebreid.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Naast de voor de hand liggende gesprekken met de selectiecommissie, heb ik gesproken met de directeur en enkele leden van de RvT.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Omdat ik midden in de covidcrisis ben benoemd, was het inwerkingsproces een beetje anders. Ik heb veel een-op-een videocalls  gehad met allerlei mensen met allerlei verschillende functies, variërend van de leden van de raad van bestuur, tot het hoofd juridische zaken, de directeur radio en de directeur video, et cetera. Allemaal ontzettend leuke en inspirerende gesprekken.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De belangrijkste uitdaging die ik zie is de tegenhanger van de reden die ik heb gegeven waarom ik mij aangetrokken voel tot de rol: de toekomst van het medialandschap in Nederland en de rol die niet-commerciële partijen daarin kunnen vervullen.  Ik denk dat de RvT hier waarde kan toevoegen door de organisatie uit te dagen om steeds na te denken waaruit precies haar bestaansrecht bestaat en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden in het steeds veranderende medialandschap.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Op het eerste gezicht lijkt de functie misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar het is wel een uitvloeisel van mijn bewuste keuze om nu en in de toekomst ook buiten de financiele sector en beursgenoteerde omgeving actief te zijn en mij in te zetten voor de zaken die mij na aan het hart liggen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik probeer goed te letten op niet alleen het aantal rollen dat ik vervul, maar ook op het aantal punten dat daaraan is verbonden. Niet alleen omdat ik het belangrijk vind om mij te houden aan de regelgeving daaromtrent, maar ook omdat ik het belangrijk vind voldoende tijd te hebben voor alle taken die ik heb.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Ik heb een aanstelling van twee dagen per week bij de universiteit, de rest van de werkweek besteed ik aan mijn toezichthoudende functies.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Een rol als commissaris is ongelofelijk leuk, maar in tijden van covid is het een uitdaging om sfeer en cultuur te proeven. Het vraagt een meer proactieve houding van een commissaris en creatief omgaan met de mogelijkheden die er wel zijn. Net als vele anderen maak ik eindeloos veel wandelingen met collega’s en de gesprekken die ik dan kan voeren zijn zeker net zo waardevol als een meeting op een kantoor.'